Zelená domácnostiam: registrácia Zhotoviteľov pred spustením

Pavel Šimon
18. 10. 2015V piatok 16. 10. prebehol na výstave ELOSYS seminár organizovaný SIEA "Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach - výhody a obmedzenia". SAPI sa podieľalo na obsahu seminára  aj na panelovej diskusii. Na seminári odznelo množstvo podnetných informácii, v panelovej diskusii s regionálnymi distribučnými spoločnosťami sa vyjasňovali pojmy ako hybridný systém, funkčné skúšky, povinnosti, nulové pretoky a pod. O tejto diskusii budeme ešte informovať. Pomerne najdôležitejšia informácia odznela pri prednáške p. Šoltésovej zo SIEA - registrácia Zhotoviteľov je "na spadnutie" - malo by sa spustiť pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa. Prinajhoršom do konca októbra. Mala by prebiehať elektronicky cez web ZelenaDomacnostiam.sk. Následne po zaregistrovaní dostatočného množstva zhotoviteľov by sa mala spustiť aj registrácia domácností. To by sa malo stihnúť bez problémov do konca roka. Držím SIEA palce aby sa im do toho už nič vážne nepriplietlo. Na seminári odzneli prezentácie SIEA a SAPI. Prezentácie zo seminárov SIEA k programu Zelená domácnostiam si môžte stiahnuť na ich webe: www.SIEA.sk. Na tomto seminári v Trenčíne bola opakovaná prednáška p. Šimona o podrobnostiach fotovoltických zariadení v programe (Fotovoltické systémy v rodinných domoch - možnosti, ekonomika, odporúčania), a odznela nová prednáška p. Gálusa Ako navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej energie. Prednášky SAPI si môžte stiahnuť aj tu: Matej GálusAko navrhnúť fotovoltický systém tak, aby domácnosť bola schopná využiť čo najväčší podiel vyrobenej energie Pavel Šimon: Fotovoltické systémy v rodinných domoch - možnosti, ekonomika, odporúčania

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek