Záver zo seminára SAPI 2014Resume of SAPI seminar

Pavel Šimon
26. 10. 2014Ako sme vás priebežne informovali, tak 21. 10. SAPI organizovala v Bratislave pravidelný ročný seminár. Tentokrát mal názov "Malé zdroje a distribuovaná produkcia – Fotovoltika v roku 2015". Účasť rečníkov, poslucháčov a priebeh diskusie mi dáva nádej, že sa nám podarilo pomerne slušne naplniť obsah tohto názvu a že účastníci odišli uspokojení nielen náplňou seminára, ale najmä s pocitom, že fotovoltika na Slovensku "nezomrela". I napriek tomu, že tento rok to vyzerá, že už bola na smrteľnej posteli. V administratívnej sekcii sme mali zástupcu SIEA p. Kvetoslavu Šoltésovú, ktorá podrobne rozoberala v akých častiach operačného programu Kvalita životného prostredia bude možné čerpať podporné finančné prostriedky zo strany EU. Prioritná os 4 "Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch" má 5 investičných opatrení. Najmä to prvé sa má venovať podpore (aj) fotovoltiky - veľakrát spomínané malé zdroje. Avšak, ako sme aj na našich stránkach spomínali, tak čerpanie tejto investičnej podpory nie je otázka pár týždňov. P. Šoltésová v diskusii zdôraznila, že nie je schopná dať akýkoľvek záväzný termín čerpania. Náš odhad je tak 4 až 7 mesiacov. Ďalšou témou v tejto sekcii bolo pripájanie (malých) zdrojov do (regionálnych) distribučných sústav. Tejto časti sa zhostil zástupca Východoslovenskej distribučnej p. Július Ruščák a p. Filip Beláň z MARTEL Slovakia, ktorý má aj tohtoročné skúsenosti z pripájania FV do RDS. K tejto tématike sa aj v diskusii ukázalo, že jedna z prekážok je STOP stav všetkých troch RDS. Je však treba pochváliť práve VSD, že pre nich nie je problém pripojiť akýkoľvek fotovoltický zdroj do 10 kW (podnikanie aj podľa § 4a). V legislatívnej sekcii sme sa venovali v prvom rade súčasnému legislatívnemu problému - G-Komponentu. Stav a perspektívy riešil p, Pavol Poláček z AK SEMANČÍN&POLÁČEK, ktorí sú naši právni zástupcovia (aj) pre túto oblasť. Aj tu sa ukázalo, že i napriek tomu, že všetky FVE pripojené do VN rozhrania tento poplatok platia, tak do odporu proti tejto nezákonnej platbe sa zapojila iba časť majiteľov. Ako bolo zdôraznené, tak časť žalôb bude funkčná pre všetke FVE, ale ďalšia časť bude "pracovať" iba pre zapojené subjekty. Ak tí čo nás ešte nepodporili a chcú zvýšiť šance na skorý úspech a tiež vrátenie zaplatených platieb bude dobré ak sa nám ozvú. Po tejto otázke sme sa viac venovali budúcnosti FV aj OZE. P. Juraj Novák z MH SR predniesol víziu štátu ako ďalej. Po krátkom úvode SAPI bola otvorená diskusia kam sa pohneme najmä v krátkej budúcnosti. V technickej sekcii sme mali medzinárodných rečníkov - z Českej republiky p. Pavel Žižka z Froniusu sa venoval možnostiam riešenia a riadenia prebytkov z FVE a p. Jaroslav Dorda zo Solarních novinek nám predstavil technologické trendy rozvoja tohto segmentu. Zaujímavá prednáška odznela aj od p. Alfréda Gottasa z THERMO|SOLAR Žiar - porovnanie fotovoltických a fototermických panelov na (čisto) ohrev vody. Najlepšie vyšla (samozrejme) fototermika, ale FV so sledovačom výkonu (MPPT) nedopadlo tiež zle. Najhoršie a ako veľmi neefektívne sa ukazuje ohrievať vodu z fotovoltiky priamym prepojením panelov na DC výhrevnú špirálu. V prípade, že ste sa nemohli zúčastniť a máte otázky, na našom webu sú na nás kontakty - ozvite sa nám.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek