Výzva na spoluprácu proti zavedeniu G - komponentuVýzva na spoluprácu proti zavedeniu G - komponentu

SAPI
31. 07. 2013SAPI zastupuje fotovoltiku už od roku 2010, pripomienkuje legislatívu, zastupuje sektor na rokovaniach s ÚRSO, MH SR, v NR SR, vystupuje pred médiami, je zastúpená a známa v medzinárodných štruktúrach (EPIA) a komunikuje aj s Bruselom. Organizuje špecializované konferencie na fotovoltiku ako jediná v SR a je taktiež súčasťou dvoch európskych projektov. Zástupcovia SAPI prednášajú na domácich aj zahraničných konferenciách, pripravujú odborné stanoviská napr. aj pre poslancov NR SR, pôsobia nielen v SR, ale aj v zahraničí v oblasti OZE a sú špičkou vo svojom odbore. SAPI má svojich zástupcov aj v Energetickej komisii Hospodárskeho výboru NR SR. Už rok riešime celoeuórpsku recyklačnú schému PV Cycle a v súčasnosti sa pripravujeme na akreditáciu pre poskytovanie odborného vzdelávania pre fotovoltických inštalatérov. Počas existencie SAPI sa hlavne vďaka našim mediálnym aktivitám podarilo zlepšiť verejnú mienku voči fotovoltike z negatívnej (sú to len "solárni baróni") k neutrálnej až pozitívnej. Od 30. 7. 2013 začala platiť nová vyhláška ÚRSO, ktorá zavádza, už aj Bruselom kritizovaný, G komponent, ktorý je diskriminančný a navyše pre slnečné elektrárne aj v neuveriteľnej výške (cca 20.000,- eur ročne/1MWp) a bude sa týkať všetkých elektrárni v SR. V podstate ide už o zdanenie, nielen OZE elektrární, ale aj ostatných výrobcov elektriny. Každopádne nemali by sme ako fotovoltický sektor ostať potichu. Nielen z radu členov, ale aj nečlenov SAPI, sme už dostali požiadavky, aby sme koordinovali spoločný postup a aj podanie žaloby na tento diskriminačný a pre FVE likvidačný prvok. Dnes sme podali podnet na preskúmanie tejto vyhlášky na Generálnu prokuratúru SR. Náš návrh je nasledovný: -          združiť majiteľov FVE, ktorí majú záujem podať žalobu spoločne, tj. vyberieme jednu právnickú kanceláriu, ktorá bude zastupovať všetkých týchto majiteľov. Vytvoríme jeden spoločný rozpočet, ktorý bude vyslovene určený len na tieto aktivity. Podobne úspešne ako to urobili majitelia v Českej republike pod záštitou asociácie, -          spolu s právnickou kanceláriou pri príprave žaloby by prebiehali aj cielené mediálne aktivity - ako prevencia a prejav odporu voči akýmkoľvek ďalším podobným krokom (tj. zavedene ešte nejakých extra daní), ktoré sú pre majiteľov existujúcich FVE likvidačné, -          lobbing na viacerých legislatívnych úrovniach. Náš návrh je príspevok vo výške 1.000 eur/1 MW elektrárne - v prípade väčších celkov by sme to riešili individuálne. Na záver roka (príp. za iné obdobie podľa dohody) predložíme zúčtovanie tohto rozpočtu a následne by sme sa dohodli, čo v prípade prebytku: či uvedené financie pomerne vrátime, alebo sa ponechajú v SAPI na ďalšie činnosti. Taktiež predstavíme presnú stratégiu po mesiacoch, tak, aby sa zapojené subjekty mohli k našim navrhovaným aktivitám vyjadriť a samozrejme aj ich kontrolovať. SAPI je financovaná výlučne z členských príspevkov a sponzorských darov, príp. vlastných aktivít (napr. konferencia). V roku 2013 však nastal pokles príjmov o cca. 30% oproti roku 2012 v členskom (rozpočet pre rok 2013 má SAPI 10.566,- eur) a o 100% v iných príjmoch, preto je nevyhnutné získať extra rozpočet na aktivity spojené so zavádzaním G komponentu a prípadnej solárnej dane. Preto Vás prosíme, aby ste nám obratom do konca tohto týždňa oznámili:
  1. jasný záujem/nezáujem o finančnú podporu a ochotu isť do týchto aktivít
  2. šírili túto výzvu ďalej, hoci nie ste majitelia FV
PRIHLÁSTE SA NÁM HNEĎ - IDEÁLNE DO ŠTVRTKA 1. AUGUSTA, ABY SME UŽ V PIATOK MOHLI UROBIŤ ĎALŠIE KROKY.  (Právne kancelárie sme už oslovili, pripravujeme plán mediálnych aktivít, taktiež chystáme otvorený list pre MF SR & MH SR, prečo nepovažujeme dodatočné zdanenie za dobrý krok, dnešné podanie podnetu na Generálnu prokuratúru SR a viaceré mediálne výstupy.) Tešíme sa na vašu odozvu!

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek