Výsledky rozporového konania na ÚRSO k vyhláške o elektroenergetikeVýsledky rozporového konania na ÚRSO k vyhláške o elektroenergetike

SAPI
09. 07. 2013Dňa 4.júla 2013 sa zástupca SAPI zúčastnil rozporového konania s ÚRSO k vyhláške ÚRSO o elektroenergetike. SAPI podávala viaceré závažné pripomienky. Máloktorým bolo vyhovené, avšak o niektorých, najmä o znižovaní výkupnej cene napriek narastajúcim nákladom nebolo ÚRSO ochotné vôbec diskutovať. Toto svedčí o význame pripomienkových konaní, keď ÚRSO trvá na svojom rozhodnutí napriek tomu, že ich nie je schopné akýmikoľvek číslami, či argumentami podložiť. Jednou z kľúčových pripomienok, ktoré sa nám posadilo presadiť je zmena účinnosti vyhlášky z 1. júla 2013 na 1.január 2014, čo znamená, že vyhláška je stiahnutá zo zrýchleného legislatívneho konania. Tu sa ukazuje význam pripomienkového konania a obzvlášť svojvôľa úradu pre reguláciu siťových odvetví. ÚRSO opäť raz úplne netransparentne a bez podporných argumentov znížilo výkupnú cenu pre slnečné zdroje, jediným ich dôkazom, že cenu je potrebné znížiť je, že: "...veď ešte stále je viac ako 200 žiadostí, ak by sa to neoplatilo, prečo si tí ľudia o to žiadajú?"...

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek