Výrobcovia z OZE sa nevzdávajú: Poslali otvorený list poslancom NR SR

SAPI
25. 05. 2020V polovici marca 2020 zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na svojej webovej stránke zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia na výrobu elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu. Dôvodom malo byť nezaplatenie dlžného poistného a to bez ohľadu na jeho výšku, dĺžku omeškania a najmä bez ohľadu na to, že výrobcovia dlžné poistné už medzičasom uhradili. Neprimerané sankcie, ktoré zoznam so sebou prináša sú pre väčšinu poškodených výrobcov likvidačné. Okrem podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je ohrozených aj 1500 pracovných miest, ktoré by zanikli spolu s poškodenými firmami.

 

Vo veci už zasadol mimoriadny Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, po ktorom nasledovala aj tlačová konferencia, na ktorej hovorili okrem poškodených výrobcov aj poslanci NR SR a zástupcovia Slovenskej asociácie fotovolického priemyslu a OZE (SAPI) aj Slovenskej bioplynovej asociácie (SBA). Spolu až 104 výrobcom ide o svoju existenciu a aj keby sa chceli venovať len svojmu podnikaniu, nemôžu sa v tomto boji o svoje práva vzdať. Aj preto sa rozhodli napísať otvorený list o svojich osudoch a poslať ho poslancom NR SR s prosbou o rýchlu pomoc. ÚRSO od svojich praktík nehodlá upustiť a jedinou záchranou pre poškodených výrobcov tak ostáva zmena legislatívy. Tá je pri súčasnom nastavení koalície nevyhnutná, no ak má naozaj výrobcom pomôcť, musí prísť veľmi rýchlo.

 

Tu nájdete plné znenie otvoreného listu výrobcov, ktorý dnes v mene všetkých výrobcov poslala poslancom NR SR pani Katarína Svobodová. V liste nájdete príbehy poctivých malých podnikateľov, ktorí doplácajú na svojvôľu mocných a návrh na predloženie už pripravenej novely zákona, ktorá by obnovila vyplácanie podpory a najmä zabránila nezmyselnej povinnosti podporu za celé tie roky vracať.

Komentáre

Súvisiace

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

 

Nová vyhláška ÚRSO otvára dvere zefektívneniu batériových úložísk

V piatok 30. septembra nadobudla účinnosť novelizácia vyhlášky ÚRSO č. č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Regulátor tvrdí, že novela vyhlášky vychádza z podnetov, ktoré od účastníkov trhu zbieral a priebežne vyhodnocoval už od konca roka 2021.

05. 10. 2022VIAC

 

SAPI víta rozhodnutie vlády uprednostniť zelené investície v rámci Partnerskej dohody

Po náročných a dlhých medzirezortných debatách a rokovaniach s Európskou komisiou dospela Vláda SR k dohode a schválila Partnerskú dohodu na roky 2021 – 2027. Dohoda, ktorú výrazne ovplyvnili udalosti posledných týždňov, predstavuje investičný rámec pre účely čerpania eurofondov vo výške okolo 13 miliárd eur.

20. 04. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek