Výrobcovia z OZE sa nevzdávajú: Poslali otvorený list poslancom NR SR

SAPI
25. 05. 2020



V polovici marca 2020 zverejnil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na svojej webovej stránke zoznam výrobcov elektriny prevádzkujúcich zariadenia na výrobu elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu. Dôvodom malo byť nezaplatenie dlžného poistného a to bez ohľadu na jeho výšku, dĺžku omeškania a najmä bez ohľadu na to, že výrobcovia dlžné poistné už medzičasom uhradili. Neprimerané sankcie, ktoré zoznam so sebou prináša sú pre väčšinu poškodených výrobcov likvidačné. Okrem podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) je ohrozených aj 1500 pracovných miest, ktoré by zanikli spolu s poškodenými firmami.

 

Vo veci už zasadol mimoriadny Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, po ktorom nasledovala aj tlačová konferencia, na ktorej hovorili okrem poškodených výrobcov aj poslanci NR SR a zástupcovia Slovenskej asociácie fotovolického priemyslu a OZE (SAPI) aj Slovenskej bioplynovej asociácie (SBA). Spolu až 104 výrobcom ide o svoju existenciu a aj keby sa chceli venovať len svojmu podnikaniu, nemôžu sa v tomto boji o svoje práva vzdať. Aj preto sa rozhodli napísať otvorený list o svojich osudoch a poslať ho poslancom NR SR s prosbou o rýchlu pomoc. ÚRSO od svojich praktík nehodlá upustiť a jedinou záchranou pre poškodených výrobcov tak ostáva zmena legislatívy. Tá je pri súčasnom nastavení koalície nevyhnutná, no ak má naozaj výrobcom pomôcť, musí prísť veľmi rýchlo.

 

Tu nájdete plné znenie otvoreného listu výrobcov, ktorý dnes v mene všetkých výrobcov poslala poslancom NR SR pani Katarína Svobodová. V liste nájdete príbehy poctivých malých podnikateľov, ktorí doplácajú na svojvôľu mocných a návrh na predloženie už pripravenej novely zákona, ktorá by obnovila vyplácanie podpory a najmä zabránila nezmyselnej povinnosti podporu za celé tie roky vracať.

Komentáre

Súvisiace

Európska komisia predstavila svoje odporúčania na riešenie energetickej chudoby

O tom, že ÚRSO predložilo vláde návrh definície energetickej chudoby, sme informovali už v septembri. Koncom októbra však svoje odporúčania na boj proti energetickej chudobe vydala aj Európska komisia.

09. 11. 2023VIAC

 

ÚRSO predložil vláde návrh definície energetickej chudoby

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v priebehu minulého týždňa zaslal Vláde SR konkrétny návrh definície energetickej chudoby na Slovensku. Návrh vychádza z dokumentu vypracovaného nadrezortnou pracovnou skupinou a obsahuje 3 podmienky, ktoré môžu domácnosť posunúť do kategórie domácností ohrozených energetickou chudobou.

21. 09. 2023VIAC

 

SAPI: Pripravovaná vyhláška ÚRSO je historická príležitosť

Pripravovaná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o pripájaní zdrojov je pre sektor obnoviteľných zdrojov energie (OZE) podľa odborníkov historickou príležitosťou. Ide totiž o prvú vyhlášku úradu, ktorej predmetom je nastavenie pripájacích procesov.

16. 08. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek