Výrobcovia elektriny a SAPI pripravujú spoločnú stratégiu v prípade G-komponentu

Veronika Galeková
20. 12. 2016Dňa 12.12.2016 sa Banskej Bystrici zišlo viac ako 90 výrobcov elektriny, aby spoločne diskutovali o ďalšom postupe v kauze G-komponent. Stretnutie zorganizovala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE v spolupráci s advokátskou kanceláriou POLÁČEK & PARTNERS. „G-komponent je veľmi silná téma, a preto bol záujem o stretnutie obrovský. Som veľmi rada, že na stretnutie prišli všetci významní hráči na trhu. Podarilo sa nám tak spojiť vlastníkov elektrární s inštalovaným výkonom niekoľkých stoviek MW, pre ktorých sme pripravili spoločný postup“ uviedla Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. Stretnutie je reakciou na nezohľadňovanie nedávneho rozhodnutia Ústavného súdu vo veci G-komponentu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a nečinnosť distribučných spoločností. Ústavný súd vo svojom rozhodnutí zrušil ako neústavnú práve tú časť cenovej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorá výrobcom elektriny ukladala povinnosť platiť G-komponent. Ústavný súd jednoznačne konštatoval, že povinnosť platiť G-komponent sa nemôže vzťahovať na tých výrobcov elektriny, ktorí s distribučnou spoločnosťou nemajú uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. V takom prípade totiž povinnosť platiť G-komponent nemá žiaden právny základ. „Aj napriek tomu, že sme vyhrali na Ústavnom súde, všetko funguje ako predtým. Takýto stav je pre nás neprijateľný. Vypracovali sme preto komplexnú stratégiu, ako rozhodnutie Ústavného súdu obhájiť a ochrániť záujmy každého výrobcu“ povedal Pavol Poláček z advokátskej kancelárie POLÁČEK & PARTNERS. G-komponent má aj Európsky rozmer, o čom svedčí prebiehajúce šetrenie Európskej komisie vo fáze EÚ Pilot. Podľa experta na európske a súťažné právo Ivana Gašperca z advokátskej kancelárie POLÁČEK & PARTNERS „patrí energetika medzi prioritné oblasti záujmu Európskej komisie. Konanie distribučných spoločností je zároveň potrebné posudzovať aj z hľadiska európskeho a slovenského súťažného práva. Distribučné spoločnosti sú povinné dodržiavať celú škálu pravidiel týkajúcich sa prípadného zneužitia dominantného postavenia. Za porušenie týchto predpisov im môže byť uložená pokuta až do výšky 10% z obratu.“ Kontaktujte SAPI pre ďalšie informácie a podporte spoločné aktivity v kauze G-komponent. Veronika Galeková Riaditeľka SAPI veronika.galekova@sapi.sk 0905 862 215

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek