Vyhrali sme! Ústavný súd dnes zrušil G-komponent

Veronika Galeková

Juraj Vedej
22. 06. 2016Ústavný súd: „Zákony platia aj pre ÚRSO!“ Ústavný súd v Košiciach dnes po viac ako 2 rokoch rozhodol o protiústavnosti platby za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G – komponentu a poplatok zrušil. Návrh podala dňa 12.3.2014 takmer tretina poslancov NR SR zo všetkých opozičných strán v spolupráci s viac než 30 priemyselnými podnikmi, ktoré zastupovala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ako reakciu na vyhlášku č. 221/2013 Z.z., ktorú vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. KOŠICE, 22.6.2016 – Ústavný súd v Košiciach dnes na verejnom pojednávaní rozhodol v najväčšom elektroenergetickom spore v histórii Slovenskej republiky v prospech návrhu, ktorý podalo 45 poslancov zo všetkých opozičných strán v spolupráci s viac než 30 priemyselnými podnikmi zastúpených SAPI. Poslanci napadli Vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z.z. o cenovej regulácii v elektroenergetike, ktorá zaviedla platbu za rezerváciu kapacity pre elektrinu vo vedení. Podanie na Ústavný súd obsahovalo až 317 argumentov, ktoré Ústavný súd SR dokázali presvedčiť o protiústavnosti predpisu vydaného ÚRSO. Rozhodnutie Ústavného súdu je kľúčové nie len pre slovenskú energetiku, ale aj pre Slovenskú asociáciu fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ktorá vznikla pred 6 rokmi v snahe chrániť výrobcov zelenej energie a zdravé, stabilné podnikateľské prostredie. Dnešným víťazstvom na Ústavnom súde SR, symbolicky v čase letného slnovratu, SAPI dokázalo týmto zásadným obratom v slovenskej energetike, že je schopné chrániť výrobcov zelenej energie pred svojvôľou vlády a regulačných orgánov. Spomínaná platba sa do 1.1.2014 týkala len spotrebiteľov a slúžila na to, aby boli všetky súčasti elektrickej sústavy v prípade potreby schopné dodať maximálny objem elektriny. V roku 2013 však ÚRSO rozhodlo, že poplatok zavedie aj pre výrobcov elektriny, čím sa za jedno pripojenie platí dvakrát a to aj napriek tomu, že veľká časť výrobcov prístup do sústavy nevyužíva a ani nemôže využívať. Poplatok bol zavedený od 1.1.2014 a jeho výška sa odvíja od inštalovaného výkonu zariadenia. V prípade zariadenia na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom 1 MW tak ročná výška G-komponentu predstavuje sumu približne 20 000 EUR. Na základe dnešného rozhodnutia Ústavného súdu SR tak výrobcovia elektriny, ktorí nemajú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy, nielenže nebudú musieť poplatok platiť, no budú sa môcť domáhať aj vrátenia už uhradených platieb. Ústne pojednávanie prebehlo na Ústavnom súde SR v Košiciach na žiadosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. ÚRSO sa však po pojednávaní súdu neospravedlnilo. „Dnešné rozhodnutie Ústavného súdu je veľmi dobrou správou pre všetkých, ktorí podnikajú v energetike. Rozhodnutie Ústavného súdu je jasným upozornením pre ÚRSO, že pri svojej činnosti musí striktne dodržiavať ústavu a zákony a nesmie prekračovať svoje právomoci. Ústavný súd rozhodol, že poplatok, ktorý boli výrobcovia elektriny povinní platiť viac ako 2 roky nikdy nemal byť súčasťou nášho právneho poriadku,“ vysvetľuje Pavol Poláček, advokát a partner advokátskej kancelárie SEMANČÍN POLÁČEK, ktorý skupinu poslancov pred Ústavným súdom zastupoval. „Pre slovenskú energetiku je dnešné rozhodnutie Ústavného súdu prevratné a pre nás všetkých zároveň potvrdením, že žijeme v právnom štáte. Očakávame od neho zlepšenie podnikateľského prostredia a lepšie podmienky pre výrobcov zelenej energie, ktorí sú na jednej strane podporovaní Európskou úniou, no na strane druhej musia prekonávať, často nezmyselné, prekážky prameniace z domácej legislatívy,“ informovala Veronika Galeková, riaditeľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. „Dnešné víťazstvo je preto fantastický úspech pre slovenskú energetiku a je aj víťazstvom nás všetkých, keďže posúva Slovensko bližšie k energetickej samostatnosti a zdravému životnému prostrediu,“ dodala Veronika Galeková. Mgr. Veronika Galeková riaditeľka SAPI
Záverečnú reč nášho obhajcu Pavla Poláčka si môžete stiahnuť kliknutím SEM. Správa o rozhodnutí Ústavného súdu: https://www.ustavnysud.sk/aktualne-informacie/-/asset_publisher/wrauMvF7wn26/content/verejne-zasadnutie-plena-ustavneho-sudu-slovenskej-republi-1 Zvukový záznam z verejného pojednávania: https://www.ustavnysud.sk/c/document_library/get_file?uuid=0f542989-e1e5-4c7b-99eb-d8778a565eae&groupId=10182 Zvukový záznam verejného vyhlásenia: https://www.ustavnysud.sk/c/document_library/get_file?uuid=f8deffa6-35c6-48b7-b735-8ad9b8229115&groupId=10182 V médiách: http://ekonomika.sme.sk/c/20197534/stat-moze-prist-o-miliony-eur-poplatky-za-slnko-su-protiustavne.html?ref=njct  

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek