Vyhlásenie tretieho kola národného projektu Zelená domácnostiam sa posúva

Veronika Galeková
21. 06. 2016Tlačová správa SIEA na zelenadomacnostiam.sk: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/neuplne-ziadosti-brzdia-vyhlasenie-tretieho-kola-zelenej-domacnostiam/
Vyhlásenie tretieho kola národného projektu Zelená domácnostiam sa posúva. Dôvodom je predovšetkým množstvo neúplných žiadostí o preplatenie poukážok, ktoré boli podané na poslednú chvíľu. Posudzovanie skomplikovali zhotovitelia, ktorí si nechali všetky žiadosti na poslednú chvíľu pred koncom platnosti poukážok. Viaceré z povinných dokumentov v nich chýbajú a je nutné ich dožadovať, čo zdržuje posudzovanie i následné kroky. Iná je situácia v prípade zhotoviteľov, ktorí aspoň časť žiadostí poslali v prvých mesiacoch. Predkladanú dokumentáciu si včas upravili podľa všeobecných podmienok obratom a ďalšie žiadosti už doručujú kompletné. Pri niektorých žiadostiach bude nutné ešte pred preplatením vykonať aj kontroly na mieste inštalácie, čo môže tiež predĺžiť  posudzovanie, preplácanie a celkový časový harmonogram projektu. „Je nám jasné, že posunutie termínu vyhlásenia v období dovoleniek  nie je dobrá správa, keďže domácnosti i zhotovitelia na poukážky čakajú. Aj v tejto súvislosti sme zvážili všetky možnosti a vopred upozorňujem, že kolo vyhlásime, až keď bude preplatená väčšina poukážok z 1. a 2. kola. Urobíme všetko preto, aby to mohlo byť ešte v júli,“ uviedol vedúci odboru komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Stanislav Jurikovič. Finančné prostriedky pre už vydané poukážky sú stále rezervované a blokujú vyhlásenie ďalšieho kola. Vzhľadom na špecifické finančné podmienky národných projektov sú prostriedky z Operačného programu Kvalita životného prostredia  uvoľňované postupne, preto aj podpora prebieha formou samostatných kôl.  Preplatením poukážky zhotoviteľom kolobeh nekončí. Pre nové poukážky sú prostriedky k dispozícii až potom, keď sa preveria dokumenty k už preplateným poukážkam. Na posúdenie žiadosti má SIEA aktuálne 30 dní. No termín plynie až od momentu doručenia kompletnej dokumentácie k žiadosti.  Žiadosti o preplatenie poukážok posudzuje SIEA od decembra 2015, kedy bol projekt spustený. Posúdených a preplatených je vyše 1500 poukážok v hodnote  3,2 milióna €. Pre všetkých 3117 poukážok, ku ktorým SIEA eviduje žiadosti o preplatenie, je rezervovaných takmer 6,8 milióna €. Celkovo je na národný projekt vyčlenených 45 miliónov €.  

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek