Víťazstvo pre fotovoltiku: Európsky cieľ pre podiel obnoviteľných zdrojov bude nakoniec až 32%

Ivana Kukanová
28. 06. 2018Po dlhých mesiacoch vyjednávania uzavreli Európsky parlament, Komisia a Rada EÚ dohodu o kľúčových aspektoch pripravovanej veľkej revízie Smernice o OZE. Najspornejším bodom bola otázka, akú veľkú časť spotreby energie by mali v roku 2030 pokryť obnoviteľné zdroje. Európska asociácia SolarPower, s ktorou SAPI intenzívne spolupracuje, vyvíjala v ostatných dvoch rokoch enormné úsilie a tlak na čo najvyššie navýšenie podielu zapojenia OZE. Dohodnutých 32% vnímame všetci zainteresovaní ako veľké víťazstvo zástancov čistej energetiky. Dohoda, samozrejme, obsahuje aj mnoho ďalších dôležitých opatrení týkajúcich sa úlohy samospotrebiteľov, vzniku nových subjektov na energetickom trhu, či zjednodušenie postupov pripojenia malých inštalácií. Členské štáty budú musieť smernicu transponovať do národných legislatív k 1. januáru 2021 a určiť najneskôr do konca tohto roka národné ciele a plány pre jednotlivé obnoviteľné zdroje vrátane fotovoltiky. Sme veľmi zvedaví, ako si s tým poradí Slovenská republika...

https://euractiv.sk/section/all/news/dalej-a-viac-europska-unia-zvysuje-ciele-v-klime-a-energetike-infografika/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=1954&tqid=lqGjYnQpBEwBy2GjQmtT9fmabA7vJUsJzq5oFtg%24

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek