Valné zhromaždenie a oslava 9. výročia založenia SAPI

Veronika Galeková

SAPI
21. 06. 2019Vážení členovia a podporovatelia,


Vo štvrtok, dňa 13. 6. 2019, sme mali Valné zhromaždenie SAPI, ktoré sme spojili s oslavou 9. výročia založenia našej organizácie. Skúsim vám aspoň čiastočne priblížiť atmosféru tohto podujatia a spomenúť pár faktov z môjho príhovoru, ktorý bol síce málo odborný, no o to viac spomienkový a chvíľami aj emotívny. :-)

Zápis z oficiálnej časti, teda z Valného zhromaždenia členovia SAPI obdržali emailom aj s prílohami.


9 rokov sme sa rozhodli osláviť práve preto, že sme celý čas išli vlastnou cestou a chceme v tom pokračovať. Namiesto konvenčného okrúhleho jubilea, tak tento rok oslávime práve 9 rokov. :-) Od nášho vzniku sme si úporne hľadali naše “miesto pod slnkom,” čo v slovenskej energetike nebolo ľahké. No vďaka tvrdej práci a odhodlaniu sa nám podarilo získať rešpekt aj úspechy. 


SAPI bola oficiálne založená dňa 15. 7. 2010 v Bratislave, trojicou firiem - My Energy, GENERM a Fronius. Všetky 3 spoločnosti sú dodnes našimi členmi.

Od počiatku založenia som bola ustanovená ako riaditeľka ja, avšak po pol roku som odišla na materskú dovolenku.

Riadne zvolená riaditeľka SAPI som sa stala 20. 9. 2012, kedy sa do funkcie člena výkonného výboru dostal aj Ján Lacko, ktorý je, v súčasnosti,  najdlhšie slúžiacim členom Výkonného výboru SAPI.

Od roku 2013 v SAPI pôsobí druhý najdlhšie slúžiaci člen VV - Ján Karaba.


Dlhé roky je nepísaným členom VV a spoluzakladateľom SAPI aj Pavel Šimon, ktorý ma, počas druhej materskej dovolenky, aj zastupoval () a dodnes so SAPI spolupracuje  ako školiteľ inštalatérov OZE, technický konzultant a správca kalendára povinností výrobcu.


Rada by som vymenovala všetkých ľudí, ktorí najužšie spolupracovali  so SAPI v rôznych obdobiach a aj vďaka ich nezištnej práci sme tu práve 9 rokov.

Veľké ďakujem patrí: Juraj Ulehla, Peter Badík, Martin Kretter, Karol Galek, Marcel Šúri, Ján Štepita, Ján Otčenáš, Alena Otčenášová, Pavel Šimon, Ján Bokroš, Róbert Leicht, Roman Grolmus, Eva Koláriková, Márius Kopcsay, Marek Harviš, Dominik Kopcsay, Juraj Vedej, Ivana Kukanová, Stanislav Mataj a kancelária Poláček&Partners (predtým Semančín&Poláček).

A aktuálnym členom VV: Ján Karaba, Ján Lacko, Peter Uhlík, Dušan Zapach a Martin Tomáň.

Minútou ticha sme si uctili aj pamiatku Martina Zsiga (fi. DAIA), ktorý taktiež od počiatkov SAPI výrazne pomáhal rozvoju našej asociácie a jeho strata nás bolestne zasiahla.

Za celý ten čas sa nám podarilo množstvo vecí, hoci bolo nutné sa na to pozrieť so značným odstupom, keďže vo víre každodenných povinností sa nám množstvo vecí zdá málo významných.

Spomeniem niektoré z nich:

A množstvo iného. :-)


Na záver by som rada poďakovala svojim aktuálnym a najbližším spolupracovníkom za ich ochotu a vášeň, pretože SAPI nikdy nebolo a nemôže byť “len” zamestnaním: Ivane Kukanovej a Jurajovi Vedejovi.


Členom VV, hlavne mojim dvom rukám - pravej Janovi Karabovi, ktorý uplynulé roky má na starosti pripomienkovanie drvivej väčšiny legislatívy a ľavej :-) Janovi Lackovi, ale aj ostatným kolegom.


Najväčšie poďakovanie však patrí vám, našim členom (súčasným aj minulým), z ktorých mnohí nás podporujete od začiatku. Veľmi si to vážime a Ďakujeme vám za dôveru. Ja osobne špeciálne za to, že môžem robiť to, čo ma skutočne baví, čomu verím, že vďaka vám môžeme presadzovať myšlienky obnoviteľných zdrojov, zdravého životného prostredia, férového podnikateľského prostredia a otvárať pre vás nové príležitosti. Vďaka vašej podpore nemusíme kupčiť s principiálnymi zásadami, ale môžeme hľadať len férové a úprimné spojenectvá.


Vďaka patrí aj všetkým tým, ktorí nám na tejto ceste pomohli a nie sú tu spomenutí, skrátka ľudia, na ktorých sme častokrát, ako sa hovorí, “mali šťastie”.


S úctou a vďakou


Veronika GalekováROK 2010

ROK 2019

Komentáre

Súvisiace

Pozvánka na Valné zhromaždenie SAPI

Pozvánka na Valné zhromaždenie SAPI

15. 06. 2020VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek