V integrácii OZE Slovensko zatiaľ nekráča smerom, akým ide Európa

Ján Karaba

Juraj Vedej

SAPI
28. 09. 2020



Konferencia CEEC mala tento rok opäť veľmi lákavý program. Diskutovalo sa o dôležitej téme zelenej obnovy európskej ekonomiky a to aj na najvyššej úrovni. Hneď v prvom paneli diskutovala ministerka Veronika Remišová, ministri Eduard Heger, Ján Budaj, Andrej Doležal, štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek a poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie Norbert Kurilla o zelenej obnove a plánoch využitia prostriedkov z fondu Budúca generácia EÚ. Za obrovské pozitívum diskusie možno považovať skutočnosť, že najčastejšie skloňované slovné spojenie bolo „obnoviteľné zdroje energie“. Slovenské politické elity si uvedomujú, že bez zvýšenia podielu OZE nebude zelený reštart slovenskej ekonomiky možný.

 

Modernizácia sietí by mala počítať s pripájaním nových OZE

Po diskusii na najvyššej úrovni nasledovali ďalšie bloky, zamerané na modernizáciu sietí, budúcnosť plynu, inovácie v doprave či zelenú obnovu budov. V 3. bloku, paneli zameranom na modernizáciu elektrických sietí diskutoval spolu s predsedom ÚRSO Andrejom Jurisom, Karolom Kósom (SEPS), Tomášom Šipošom (ZSE) a Martinom Slivom (Ernst & Young) aj riaditeľ SAPI, Ján Karaba. Riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) upozornil, že modernizácia a zvyšovanie flexibility sietí musí viesť k tomu, aby sa do siete dalo pripájať výrazne viac obnoviteľných zdrojov energie (OZE), čo v súčasnosti možné nie je.

 

„V prístupe integrácie OZE do sietí, žiaľ, Slovensko stále nekráča smerom, ktorým ide západná Európa. Čaká nás však implementácia tzv. Zimného energetického balíčka EK a ak zvládneme implementovať všetky potrebné opatrenia, mala by sa odstrániť aj väčšina súčasných najvážnejších problémov, o ktorých sme v dnešnej panelovej diskusii hovorili. Naďalej platí, že SAPI je pripravená diskutovať a ponúknuť nápady, skúsenosti ale aj komplexné riešenia, ktoré úspešnú implementáciu umožnia,“ hovorí Ján Karaba.

 

Integrácia OZE

Viac obnoviteľných zdrojov je aj strategickým cieľom Slovenskej republiky. Aj v Národnom energetickom a klimatickom pláne (NECP) sa počíta s výrazným nárastom inštalovaného výkonu OZE, predovšetkým veternej a solárnej energie. NECP hovorí o 950MW, no SAPI dlhodobo navrhuje radikálnejšie zvýšenie a to až na úroveň 1700 MW. Umiestnenie takýchto objemov inštalovaného výkonu je podľa analýz SAPI možné, no Slovensko musí odblokovať siete a hľadať efektívne spôsoby integrácie OZE do sietí.

 

Ján Karaba v paneli vyzdvihol aj význam medzinárodných projektov a budovania smartgridov, ako sú napríklad projetky Danube InGrid a Acon, pričom zdôraznil, že cieľom týchto projektov je aj lepšie zapájanie OZE do sústavy. „Je jasne vidieť, že všetci sa orientujú na obnoviteľné zdroje a aj dekarbonizačný plán predpokladá odblokovanie sietí pre masívny nárast zelených zdrojov. Už teraz sú viaceré projekty pre zvýšenie flexibility sústav, s cieľom lepšej integrácia OZE. V SAPI by sme to ale radi konečne videli aj v praxi. Po dnešnej CEEC si myslím, že konečne je tu správny čas prejsť od slov k činom alebo skôr od projektov k realizáciám,“ vyzýva riaditeľ SAPI. 

Komentáre

Súvisiace

Energetické spoločenstvá a zdieľanie elektriny

Energetické spoločenstvá prinášajú pre svojich členov mnohé benefity vo viacerých krajinách Európskej únie. Pomáhajú tlmiť energetické krízy a cenové výkyvy na trhu s elektrinou. Decentralizovaná energetika sa dostala už aj na Slovensko a energetické spoločenstvá je možné vytvárať na úrovni vyšších územných celkov, obcí, malých podnikov a fyzických osôb.

06. 03. 2024VIAC

 

Monitor protipožiarnej bezpečnosti stavieb 2024

Už 16. mája sa v Poprade uskutoční odborné podujatie Monitor protipožiarnej bezpečnosti stavieb 2024, organizované Asociáciou pasívnej požiarnej ochrany SR.

27. 02. 2024VIAC

 

SAPI ENERGY CONFERENCE 2024

Pozývame Vás na 14. ročník SAPI Energy Conference, ktorá sa uskutoční 22. a 23. mája v Hoteli Senec****.

01. 02. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek