Ústavný súd rozhodne o strate podpory

SAPI

Juraj Vedej
21. 02. 2017Ústavný súd Slovenskej republiky bude rozhodovať v ďalšom spore v energetike. Po kauze G-komponentu sa jedná o druhú veľkú energetickú kauzu, ktorá má dohru až na Ústavnom súde. Dňa 22.3.2017 o 10:00 hod. bude ÚS SR verejne pojednávať vo veci odobratia ročnej podpory pre výrobcov zelenej energie v prípade nesplnenia zbytočnej a duplicitnej administratívnej povinnosti.

Návrh na začatie konania o nesúlade § 4 ods. 3 Zákona o podpore OZE s Ústavou SR a Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podala skupina poslancov NR SR už dňa 13.7.2015. Týmto návrhom zároveň poslanci navrhovali pozastavenie účinnosti napadnutého ustanovenia zákona. Dňa 4.11.2015 Ústavný súd návrh prijal na ďalšie konanie, no nevyhovel návrhu na pozastavenie účinnosti § 4 ods. 3 Zákona o podpore OZE. Dňa 20.2.2017 bolo doručené oznámenie z Ústavného súdu SR o verejnom pojednávaní vytýčenom na 22.3.2017, ktorého sa zúčastnia aj zástupcovia SAPI. Predpokladáme, že na pojednávaní Ústavný súd vo veci rozhodne.

Sporná novela

Zákon priznáva výrobcom zelenej elektriny nárok na podporu v presne stanovenej výške na obdobie 15 rokov. Výrobcovia elektriny sú však povinní aj napriek tomu každoročne oznamovať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a distribučnej spoločnosti, že o túto podporu naozaj majú záujem a že si ju v nasledujúcom roku uplatnia. Tiež sú povinní oznámiť, koľko elektriny do sústavy dodajú, a to aj napriek tomu, že takýto údaj sa nachádza vo viacerých dokumentoch, ktorými disponuje ako Úrad, tak aj distribučná spoločnosť.
Nesplnenie oznamovacej povinnosti je od roku 2013 sankcionované stratou ročnej podpory. Napríklad, v prípade roľníckeho družstva, ktoré zamestnáva množstvo ľudí v chudobnom regióne, a ktoré prevádzkuje bioplynovú stanicu s výkonom 1 MW ide ročne o sumu takmer 1 milión EUR. V prípade fotovoltickej elektrárne s rovnakým výkonom ide ročne o sumu viac ako 400 tisíc EUR.
„Celú kauzu považujeme za veľmi vážny prešľap. Zavedením zbytočnej administratívnej povinnosti štát hľadá ďalší nástroj na to, aby mohol šikanovať podnikateľov a kompenzovať si problémy spôsobené zle nastavenou cenovou reguláciou. Uplatniť si tak vysokú sankciu voči výrobcovi zelenej elektriny za nesplnenie pochybnej administratívnej povinnosti považujem za škandalózne“ vysvetľuje Veronika Galeková, riaditeľka SAPI. „Požadované údaje vyplývajú z viacerých dokumentov, ktorými všetky dotknuté subjekty disponujú. To ani nehovorím, že na Slovensku máme jednotný systém zberu dát OKTE. Informáciami disponujú aj distribučné spoločnosti vďaka priamym prístupom k elektrometrom,“ dodáva Veronika Galeková.
„Uplatnenie tak prísnej sankcie za nesplnenie čisto formálnej povinnosti považujeme za zjavne neprimerané a protiústavné.Navyše, v právnom štáte je dôležité, aby právne normy, ktorými sa ukladajú povinnosti, boli zmysluplné a sledovali určitý legitímny cieľ. Týmto cieľom však nemôže byť odčerpanie finančných prostriedkov cez pochybnú novelu zákona“ upozorňuje Pavol Poláček z právnickej kancelárie Poláček & Partners. „Niektoré subjekty odôvodňujú nevyhnutnosť zavedenia oznamovacej povinnosť tým, že vďaka nej môžu zistiť množstvo podpory, ktoré sa bude v ďalšom roku vyplácať. To však nedáva logiku. Podľa sporného ustanovenia zákona sa oznamuje predpokladané množstvo dodanej elektriny, nie vyrobenej elektriny. Tieto dve hodnoty sa môžu výrazne odlišovať. Práve množstvo vyrobenej elektriny a z nej vyplývajúci doplatok predstavuje  najväčšiu časť vyplácanej podpory. Odňatie podpory považujeme za neústavný zásah do majetku výrobcov. Navyše k takémuto kroku došlo iba obyčajným listom, bez akéhokoľvek procesného postupu, ktorý by zaručoval aspoň minimálnu ochranu práv výrobcov“ dodáva Pavol Poláček.

Výrobcovia reklamujú

Dôsledkom zavedenia sankcie za nesplnenie oznamovacej povinnosti bolo odobratie podpory na rok 2015 viac než 1 100 a v tomto roku viac než 130 výrobcom zelenej elektriny prevádzkujúcich slnečné, bioplynové, či malé vodné elektrárne. Vo viacerých prípadoch pri tom nejde o situácie, kedy výrobca zabudol daný formulár doručiť. Oznamovaciu povinnosť si podľa vlastných slov splnili, problémom však je, že distribučné spoločnosti to vidia inak. Mnohí výrobcovia disponujú podacími lístkami k zásielkam s formulárom a sú dokonca známe situácie, kedy distribučná spoločnosť neuznala pečiatku vlastnej podateľne.
O medziročné zníženie počtu výrobcov, ktorým bola odobratá podpora sa svojou osvetovou aktivitou výrazne pričinila aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ktorá pravidelne informovala výrobcov o najčastejších problémoch a poskytovala im poradenstvo. „Štát chce od súkromných investorov naplnenie svojich energetických záväzkov. Akonáhle ale peniaze investovali, vytvára im neustále nové a nové prekážky. Keďže absentuje právna istota, zhoršuje súčasná situácia aj obraz podnikania na Slovensku. Bujnie administratíva a nemorálne vysoké pokuty sú na bežnom poriadku. Najhoršie je, že ÚRSO sa na to všetko len nečinne prizerá“ uzatvára Galeková.
Akokoľvek rozhodnutie Ústavného súdu SR dopadne, budú výrobcovia naďalej pokračovať v súdnych sporoch na okresných a krajských súdoch.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek