ǓRSO - vyžiadajte si písomné potvrdenie o kontrole elekrárneǓRSO - vyžiadajte si písomné potvrdenie o kontrole elekrárne

SAPI
04. 04. 2013Všetký subjektom vyrábajúcim elektrinu zo slnečnej energie, u ktorých prebehla v roku 2011 a 2012 kontrola z URSO, SAPI odporúča vyžiadať si vo vlastnom záujme potvrdenie o priebehu a výsledkoch kontroly. Každý kontrolovaný subjekt má právo na písomné vyjadrenie o výsledkoch kontroly, aj keď je všetko v poriadku - pre prípad, aby v budúcnosti nemohlo dôjsť k prípadnému zneužitiu týchto kontrol úradom. Keďže médiá avizovali plán vlády SR prehodnotiť podporu OZE, je dobré mať všetko v poriadku. http://www.energie-portal.sk/Dokument/co-navrhuje-ministerstvo-v-narodnom-programe-reforiem-101418.aspx

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek