ÚRSO vystavuje chybné cenové výmeryÚRSO vystavuje chybné cenové výmery

SAPI
02. 11. 2012V poslednom čase sa na nás obracajú nespokojní majitelia fotovoltických zariadení v rodinných domoch, či realizátorské firmy, nielen spomedzi našich členov s postupom Úradu pre reguláciu v  sieťových odvetviach vo veci rozhodnutia o cene elektriny pre stanovenie doplatku pre slnečnú energiu, spadajúcich do oblasti  spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Funkčné skúšky všetkých sťažovateľov v regióne SSE - Distribúcia, a.s. boli dokázateľne podľa protokolu o funkčnej skúške vykonané do 30. 6. 2012 a prináleží im výkupná cena vo výške 194.54 EUR/1 MWh. Napriek tomu URSO v rozpore so zákonom vydáva cenové rozhodnutia s výkupnou cenou platnou od 1. 7. 2012 - vo výške 119.11 EUR/ 1 MWh. Z tohto dôvodu SAPI poslalo listom žiadosť o nápravu jednak úradu pre reguláciu (na vedomie aj MHSR) a jednak samotnej SSE- Distribúcia, a.s. Proti cenovému výmeru je možné sa odvolať, vypracovaný vzor odvolania môžte vyžiadať priamo v SAPI.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek