ÚRSO rieši "prekompenzácie" výrobcov energie

SAPI
26. 05. 2020Podľa najnovšieho a prekvapivého vyjadrenia predsedu ÚRSO Ľubomíra Jahnátka, ktoré zaznelo na minulotýždňovom mimoriadnom zasadnutí výboru pre hospodárske záležitosti (VHZ), na ktorom sa riešil čierny zoznam výrobcov, ÚRSO preveruje výrobcov ohľadne akejsi "prekompenzácie" podpory. Jahnátek tvrdí, že ÚRSO preveril už 63 výrobcov a podľa hovorcu ÚRSO R. Igaza v 52 prípadoch úrad zistil túto prekompenzáciu, a to v celkovom rozsahu 103 miliónov eur.


 

Tieto informácie od predsedu ÚRSO a jeho hovorcu vzbudzujú niektoré podstatné otázky, napríklad: Ktoré ustanovenia legislatívy dávajú úradu kompetenciu preverovať u výrobcov túto údajnú prekompenzáciu? Na základe akého postupu a kritérií úrad zisťuje a vypočítava túto prekompenzáciu u výrobcov? Prečo by mala byť problémom skutočnosť, že po takmer 10 rokoch od spustenia do prevádzky si niektorí výrobcovia už splatili investičné náklady na výstavbu svojich zariadení? Na základe akej logiky úrad kontroluje primeranosť podpory, ktorej pravidlá nastavil vlastnými vyhláškami a potvrdil cenovými rozhodnutiami pre výrobcov?


 

Na tieto otázky úrad tradične neposkytol odpovede a zrejme sa tak v rámci "transparentnosti" jeho konania znova nechystá urobiť. Nechajme sa však príjemne prekvapiť, ak by to nakoniec chcel vysvetliť.

Komentáre

Súvisiace

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

 

Nová vyhláška ÚRSO otvára dvere zefektívneniu batériových úložísk

V piatok 30. septembra nadobudla účinnosť novelizácia vyhlášky ÚRSO č. č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Regulátor tvrdí, že novela vyhlášky vychádza z podnetov, ktoré od účastníkov trhu zbieral a priebežne vyhodnocoval už od konca roka 2021.

05. 10. 2022VIAC

 

SAPI víta rozhodnutie vlády uprednostniť zelené investície v rámci Partnerskej dohody

Po náročných a dlhých medzirezortných debatách a rokovaniach s Európskou komisiou dospela Vláda SR k dohode a schválila Partnerskú dohodu na roky 2021 – 2027. Dohoda, ktorú výrazne ovplyvnili udalosti posledných týždňov, predstavuje investičný rámec pre účely čerpania eurofondov vo výške okolo 13 miliárd eur.

20. 04. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek