ÚRSO akceptovalo naše pripomienky k novele vyhlášky o vnútornom trhu s elektrinou

Veronika Galeková
08. 12. 2016Dňa 8.12.2016 prebehlo rozporové konanie k novele vyhlášky ÚRSO s označením LP/2016/991 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví plne akceptoval pripomienky SAPI, vrátane tých najspornejších, ktorými boli opätovné zavedenie G-komponentu v rozpore s rozhodnutím ÚS SR a povinnosť ostrovným systémom výrobcov elektriny platiť TPS a TSS. Rozporovému konaniu predchádzal veľký kus práce vedenia SAPI, ktorí v spolupráci s advokátskou kanceláriou Poláček & Partners novelu pripomienkovali v pripomienkovom konaní a následne aj získali pozornosť médií, ktoré o probléme masovo informovali širokú verejnosť. Okrem tlačovej besedy o probléme hovorila riaditeľka Veronika Galeková v Ranných správach na STV1 aj vo večernej téme dňa na vlnách Slovenského rozhlasu. SAPI sa v spolupráci s AMVE, AHES, SBA, KUVOZE a Energiou budúcnosti podarilo rozpútať celospoločenskú diskusiu, ktorá viedla aj k otvorenému partnerskému dialógu s regulátorom, ktorý akceptoval opodstatnenosť pripomienok. Týmto chceme poďakovať AMVE, AHES, SBA, KUVOZE a Energii budúcnosti, ale aj vám, vážení členovia, za spoluprácu. Potvrdilo sa, že je dôležitá vytrvalosť a spájanie. Sami by sme to totiž nedokázali. Zároveň je to pre SAPI ďalší silný signál, že naše aktivity majú zmysel a náš spoločná snaha za lepší a transparentnejší trh s energiou nie je márny. Ďakujeme za vašu podporu!

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek