Upozornenie Zelená domácnostiam - 23. januára fotovoltické kolo pre mimobratislavské inštalácie

Ivana Kukanová
22. 01. 2018Zdroj: SIEA

Prvé tohtoročné kolo, ktoré bude vyhlásené pre fotovoltické inštalácie v mimobratislavských regiónoch bude 23.1.2018.

Dovoľujeme si Vás opätovne informovať  o najdôležitejších novinkách projektu pre prípad, že ste uvedené správy nezaregistrovali.

V roku 2018 čakajú žiadateľov o poukážky na fotovoltické panely dve zmeny. Zníži sa sadzba podpory na inštaláciu panelov o 100 € na 1 kW inštalovaného výkonu a pribudne nová povinná príloha k žiadosti o preplatenie.

Na 13. marca 2018 je naplánované kolo, v rámci ktorého bude možné požiadať iba o príspevky na kotly na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Jedným z dôvodov vyhlásenia takéhoto kola je aj skutočnosť, že kotly na biomasu majú najnižší finančný príspevok na 1 inštalovaný kilowatt, ale najväčší prínos k plneniu hlavného cieľa projektu, ktorým je zvýšiť inštalovaný výkon zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zatiaľ čo pri kotloch na biomasu je príspevok na 1 kW vo výške 100 €, pri solárnych paneloch je to 450  €/kW,  pri tepelných čerpadlách 370 €/kW  a pri fotovoltických paneloch aktuálne 1000 alebo 900 €/kW.

Ďalšie podrobnosti sú vysvetlené v uvedených správach, pôvodná správa z decembra je tu (LINK NA NÁŠ ČLÁNOK Z DECEMBRA, KDE SÚ TIE LINKY)

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii. Kontaktné údaje sú uvedené na stránke projektu tu:

http://zelenadomacnostiam.sk/sk/pracoviska-siea/

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu

Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27 827 99 Bratislava

www.siea.sk

Info aj tu.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek