TS: Súdy rozhodli, že distribučné spoločnosti vrátia poplatky

Ivana Kukanová
23. 03. 2018Od (viac info): Juraj Ondrejka, jondrejka@polacekpartners.sk, 0904 900 070 Dátum: 23. marec 2018 Okresný súd v Košiciach sa pridal k Žiline a rozhodol, že distribučná spoločnosť je povinná vrátiť výrobcovi elektriny platbu za prístup do distribučnej sústavy, ktorú od neho niekoľko rokov protiprávne vyberala.  V roku 2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zaviedol platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. Výrobcovia elektriny uhrádzali túto spornú platbu príslušnej distribučnej spoločnosti a to bez akejkoľvek zmluvy a bez ohľadu na to, či výrobca prístup vôbec využíva. “V roku 2016 prišiel zvrat, ktorý málokto čakal. Ústavný súd SR zrušil časť vyhlášky, ktorá túto platbu zaviedla. To znamená, že je neústavné, aby výrobcovia platili takúto platbu, ak nemajú uzatvorenú osobitnú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Máme radosť z toho, že sudcovia rešpektujú rozhodnutie Ústavného súdu a svojim rozhodnutím potvrdil, že aj veľkí hráči musia dodržiavať pravidlá," povedal Pavol Poláček, partner advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorá výrobcu elektriny zastupuje. “Z pozície zástupcu decentralizovaných výrobcov energie vítame spravodlivé rozhodnutie okresného súdu v Košiciach, ktoré opätovne nastoľuje rovnováhu v súlade so zákonmi platiacimi v našej krajine pre všetkých rovnako. Kauza tzv. G-komponentu je exemplárny príklad hrubého zneužívania moci a dominantného postavenia v energetike. Máme tu možnosť vidieť porušovanie základných princípov obchodných vzťahov, kedy je aj napriek absencii akejkoľvek písomnej či ústnej dohody protiprávne fakturovaný akýsi poplatok. Aj preto považujeme túto kauzu za jednu z hlavných úloh fungovania SAPI a toto ďalšie rozhodnutie v prospech výrobcov je pre nás signál a povzbudenie, že aj Dávid môže poraziť Goliáša,” povedala Veronika Galeková zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie (SAPI). Okresný súd v Košiciach sa tak pridal k rozhodnutiu súdu v Žiline. Distribučná spoločnosť musí výrobcovi elektriny vrátiť už uhradené platby, ktoré od neho protiprávne požadovala niekoľko rokov. Distribučná spoločnosť sa môže odvolať na krajský súd.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek