Tlačová správa RÚZ: Zamestnanci si zaslúžia vyššie mzdy. Podeliť sa však musí aj štát

Ivana Kukanová
14. 12. 2017SAPI ako člen RÚZ Vám prináša stanovisko tejto organizácie k vyšším mzdám: Bratislava, 27. november 2017 – Slovenskej ekonomike sa darí a zamestnanci si zaslúžia, aby to pocítili prostredníctvom vyššieho rastu miezd. Republiková únia zamestnávateľov berie na vedomie návrhy zo sociálneho balíčku, ktorým sa zvýšia príplatky za prácu v noci, počas víkendov a štátnych sviatkov. Posledné roky sa však darí nielen súkromnému sektoru, ale aj verejným financiám. Ak vláde skutočne záleží na raste čistých príjmov zamestnancov, mala by sa o dobrú situáciu v ekonomike podeliť spolu so zamestnávateľmi. RÚZ preto navrhuje ďalšie štyri opatrenia, ktoré pomôžu zvýšiť čistý mesačný príjem modelovej rodiny až o 263 eur mesačne – v porovnaní so 135 eurami, ktoré vyplývajú z poslanecko-vládneho návrhu. Predkladaný takzvaný sociálny balíček ustanovuje zvýšenie minimálneho mzdového zvýhodnenia za každú hodinu nočnej práce zo súčastných 20 percent na 50 percent hodinovej minimálnej mzdy. Zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu dosiahne výšku najmenej 100 percent sumy hodinovej minimálnej mzdy. Minimálna výška mzdového zvýhodnenia za prácu cez sviatok narastie zo súčastných 50 percent priemerného zárobku zamestnanca na 100 percent. Slovenských zamestnávateľov bude toto opatrenie kvôli nárastu celkovej ceny práce stáť spolu zhruba 1 miliardu eur. Negatívne sa prejaví na zavedených motivačných schémach jednotlivých firiem, nakoľko bonusy pohltí práve sociálny balíček a nákladová neistota, ktorú zamestnávateľom prináša. Dosahy súboru zmien v pracovnej legislatíve však zamestnávatelia nepocítia rovnomerne. Prejavia sa najmä v ekonomicky slabších regiónoch a odvetviach, ktoré na nočnej a víkendovej práci závisia – napríklad v pekárňach či maloobchode. Vládny balíček by však podľa prepočtov RÚZ mal  zvýšiť čisté príjmy modelovej rodiny o 135 eur mesačne. Pri modelovej rodine uvažujeme o pekárovi s nočnou prácou, predavačke s víkendovou prácou a ich 7-ročnom dieťati. RÚZ podporuje rast miezd zamestnancov, pretože si to zaslúžia. Vďaka priaznivej ekonomickej situácii však posledné roky rastú aj príjmy verejných financií. Budúci rok by mal štát na daniach a odvodoch vybrať o 45 percent viac, ako vybral v roku 2011. Vláda by si preto mala nájsť priestor aj na vlastné sociálne opatrenia, ktorými spolu so zamestnávateľmi prispeje k zvýšeniu čistého príjmu slovenských zamestnancov. Republiková únia zamestnávateľov navrhuje štyri opatrenia, ktoré k tomuto cieľu prispejú ešte výraznejšie, ako aktuálny vládny návrh. Spolu so sociálnym balíčkom by mohli zvýšiť čistý príjem modelovej rodiny až o 263 eur mesačne:

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek