Tlačová správa k cenovému výnosu ÚRSOTlačová správa k cenovému výnosu ÚRSO

SAPI
25. 05. 2012Dňa 23.5.2012 SAPI vydala Tlačovú správu so svojím vyjadrením k avizovanému znižovaniu výkupnej ceny fotovoltickej energie z dielne úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Plné znenie uverejňujeme aj na našom webe. Štát sa snaží zatieniť slnko Tlačová správa združenia SAPI k znižovaniu výkupných cien elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov Štát jednostranne podporuje jadrovú energetiku, zatiaľ čo nad slnečnou energiou sa zmráka – svedčí o tom aj plánované nesystémové a drastické zníženie výkupnej ceny za elektrinu zo solárnych zariadení. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví avizoval, že od 1. júla 2012 klesne výkupná cena zo súčasných 194,54 na 119 eur za megawatthodinu. „Je to krok, ktorý výrobcov energie priamo ohrozuje,“ uviedla Veronika Galeková, výkonná riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI). Dopad na túto oblasť energetiky môže byť doslova likvidačný a o prácu prídu stovky až tisíce ľudí. Zástupcovia SAPI podali pripomienku, podľa ktorej nie je možné meniť cenu uprostred regulačného obdobia. „Účinnosť vyhlášky pri stanovení cien by mala byť zachovaná na kalendárny rok, nakoľko celá filozofia regulácie v elektroenergetike je takto postavená,“ konštatuje sa v oficiálnom znení pripomienky. Len pre porovnanie, v Nemecku sa výkupné ceny energií stanovujú na štyri roky dopredu. Opatrenie ÚRSO je v rozpore so slovenskou a európskou legislatívou aj podľa medzinárodnej právnej kancelárie NH Hager Niederhuber: „Opätovná úprava cien počas regulačného obdobia je protizákonná. Časté menenie cien elektriny tiež porušuje princíp legitímnych očakávaní ako jedného zo základných princípov práva EÚ. Uvedené podporujú aj nálezy Ústavného súdu SR.“ Pre výrobcov energie je takéto prostredie nepredvídateľné rovnako, akoby sa menili pravidlá počas hokejového zápasu. Pôvodná výkupná cena 430 eur za megawatthodinu sa počas dvoch rokov skresala takmer na štvrtinu. Takýto postup nemá racionálne opodstatnenie a nemožno ho odôvodniť ani ochranou spotrebiteľa pred zdražovaním elektriny. Opatrenie zasiahne najmä malých producentov a majiteľov strešných inštalácií, ktorých vplyv na celkovú cenu energie je minimálny. Občania alebo firmy prichádzajú o možnosť znižovať energetickú náročnosť svojich budov vzhľadom na veľmi dlhú návratnosť prostriedkov – nehovoriac o ďalších administratívnych prekážkach zo strany distribučných spoločností a štátnych úradov. Opatrenie ÚRSO sa v tomto svetle javí ako súčasť politiky štátu, ktorá zámerne obchádza a nedoceňuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie a nemá záujem rozvíjať toto odvetvie. Potvrdzuje to aj vládny program, kde sa hovorí o „energetickom mixe“ a obnoviteľné zdroje energie sa tu spomínajú len okrajovo – slnečná energia vôbec. Vláda dosiaľ jasne nepovedala, ako chce Slovensko prispieť k záväzku EÚ získavať do roku 2020 až 20 percent energie z obnoviteľných zdrojov. Na druhej strane premiér Robert Fico opakovane deklaruje svoju jednoznačnú podporu jadrovej energetike. Žiadame, aby sa výkupné ceny energií na Slovensku upravovali zákonným a etickým spôsobom. Veríme tiež, že sa tieto témy stanú predmetom širšej spoločenskej diskusie, aby bol energetický mix – na ktorý sa odvoláva vláda – naozaj vyvážený a obsahoval všetky zložky vrátane obnoviteľných zdrojov. Tlačovú správu prikladáme na stiahnutie vo formáte *pdf a *doc. 120522_sprava_komplet.doc (19 kB) 120522_sprava_komplet.pdf (49,8 kB)

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek