Termín školenia inštalatérov OZE (FV aj FT)Date of Renewable installers training

Pavel Šimon
19. 02. 2014V dňoch 19. až 21. marca 2014 realizujeme ďalší termín školenia inštalatérov OZE v priestoroch nášho partnera spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.v Žiari nad Hronom. I tentokrát sa bude realizovať kombinované školenie, teda budú realizované oba moduly:
  1. Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov.
  2. Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov.
Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z. Každá z týchto častí pozostáva z dvojdňového školenia, zakončeného preskúšaním znalostí skúškou v rozsahu, vyžadovanom platnou legislatívou. V prípade záujmu o absolvovanie oboch modulov, je pripravené kombinované trojdňové školenie, nakoľko značná časť preberaných oblastí je spoločná pre oba moduly. Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne: Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru; pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov. Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).   Každý úspešný absolvent obdrží prednášané materiály v písomnej forme. Tí, ktorí ste sa zaregistrovali v našom registračnom formulári tu: formulár na registráciu, v priebehu budúceho týždňa budete kontaktovaní mailom s potvrdením vašej prihlášky. Ak ste sa neregistrovali, a chcete školenie absolvovať, tak sa prosím zaregistrujte. Ak ste sa registrovali a do 3. 3. nedostanete mail s ďalšími informáciami, tak sa nám prosí ozvite na naše kontaktné detaily (Pavel.Simon@SAPI.sk).

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek