TAMA SLOVAKIA, a.s.

Veronika Galeková
30. 09. 2015TAMA SLOVAKIA, a.s. Spoločnosť TAMA SLOVAKIA, a.s. vznikla v roku 1998. Predmetom obchodnej činnosti spoločnosti sú výrobky chemického priemyslu - titanová beloba, akrylátové dosky a materiály na výrobu kompozitov. Od roku 2002 prenajíma vlastné nehnuteľnosti a verejný sklad obilovín. Od roku 2010 je výrobcom a dodávateľom elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštal. výkonom do 1MW. www.tama.sk

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek