Stručné zhrnutie čo ďalej po Ústavnom súde s G-komponentom

Pavel Šimon
24. 06. 2016Ústavný sú na verejnom pojednávaní rozhodol o tzv. G-komponente. Čo to však znamená pre jednotlivých výrobcov? Skúsim to veľmi zjednodušene zhrnúť. Upozornenie na začiatok: SAPI, ani ja ako osoba Pavel Šimon, alebo moja firma Pavel ŠIMON s.r.o. nie sme oprávnení poskytovať právne poradenstvo. Tento text je len súhrn analýz na základe "zdravého rozumu"- preto prosím aj k nemu tak pristupujte a ak máte akúkoľvek pochybnosť o mojich záveroch, poraďte sa s (vašim) právnikom.

Výrobcovia elektriny a G-komponent

V princípe poznáme dva druhy výrobcov elektriny: 1. podľa energetického zákona (č. 251/2012) a 2. podľa zákona o podpore OZE a VÚKV (č. 309/2009).

Výrobcovia elektriny podľa energetického zákona

To sú napr. Slovenské elektrárne a.s. Títo pre svoje podnikanie potrebujú zmluvu o prístupe. Čo budú robiť po rozhodnutí ÚS SR necháme na nich. Zväčša majú vo svojich týmoch právnikov a teda si dôsledky zanalyzujú aj sami. Ak by chceli na komerčnom základe počuť názor SAPI alebo náhodou mňa, určite sa takejto aktivite brániť nebudeme. Ale takíto výrobcovia nie sú cieľovou skupinou asociácie.

Výrobcovia elektriny podľa zákona o podpore OZE a VÚKV

To ste vy ktorí ste aj naši členovia. Všetci tí čo vyrábajú elektrinu, a za jej výrobu sú platení doplatkom a odberom elektriny za cenu elektriny na straty. Všetci ste pripojení do distribučnej sústavy, zväčša regionálnej (RDS: ZSDis, SSE-D, VSD). Tu môžme deliť výrobcov zasa na dve skupiny: pripojení na VN (22 kV) a pripojení na NN (230 V alebo 3 x 400 V).  Pripojení na NN zväčš G-komponent neplatia. Preto budem riešiť tých čo sú pripojení na VN.

Výrobcovia elektriny z OZE pripojení na VN

Bohužiaľ týchto treba rozdeliť na dve skupiny: A. tí čo počúvali, aj naše rady, a nepodpísali zmluvy o prístupe. B. tí čo z hocakého dôvodu majú podpísanú zmluvu o prístupe. Ako sme viacej krát v minulosti opakovali zmluvu o prístupe do DS výrobca elektriny z OZE nepotrebuje a nie je povinný ju na návrh RDS podpisovať. Jediným platiacim "klientom" je pre výrobcu prevádzkovateľ RDS. Ten môže svoju povinnosť odberu za cenu elektriny na straty preniesť na tretiu osobu (zväčša na energetiky: ZSE, SSE, a VSE), ale stále RDS je koncový zákazník. Preto výrobca elektrinu odovzdáva na rozhraní do RDS a nikam inam ju nedistribuuje (nepoužíva distribúciu = nepotrebuje prístup).

Výrobca elektriny bez zmluvy o prístupe

Ak patríte do tejto skupiny, tak nasledujúcu faktúru za G-komponent môžte vrátiť ako neoprávnenú. Minulé platby však budete musieť vymáhať súdnou cestou. Treba jednoznačne povedať, že rozhodnutím ÚS SR ste ušetrili viac ako 150 000 € do konca podpory vašich elektrární (pri výkone 1 MW). Už odvedených cca. 50 000 € sa budete musieť rozhodnúť, či sa vám oplatí ísť do žaloby. Rozhodnutie je samozrejme na vás. A i keď by sa zdalo logické sa pre takú sumu súdiť, my vás do takej žaloby nechceme tlačiť.

Výrobca elektriny so zmluvou o prístupe

Môj osobný názor je, že si treba zmluvu poriadne prečítať a využiť všetky možnosti na jej ukončenie alebo vyhlásenie jej neplatnosti. Po tom sa Vás do budúcna týka to isté, ako predchádzajúcej kategórie – žiadosť o platbu zo strany prevádzkovateľa RDS je neoprávnená. Tiež sa budete musieť rozhodnúť či ísť do žaloby. Podľa zákona je uzavretie zmluvy o prístupe Vaše právo, nie však povinnosť. Samozrejme si takýto krok dobre zvážte, už raz ste urobili “neuvážený krok” keď ste zmluvu podpísali.
Ako s minulými platbami? To už si vyžaduje hlbšiu analýzu. Je tu samozrejme dosť široký priestor na argumentáciu, že ste zmluvu podpísali pod nátlakom, to už je však dosť neurčitá záležitosť. Bez dobrého právnika by som takú vec ja neriešil.

Záver

Ústavný sú rozhodol. Ja osobne som rád, že to dopadlo aspoň takto dobre, a všetci výrobcovia podľa zákona o podpore OZE majú šancu prestať platiť G-komponent. Väčšina (možno aj všetci) si môže nárokovať vyplatené späť. A áno, ÚS SR mohol rozhodnúť aj "lepšie" - dať za pravdu aj celkovej neústavnosti G-komponentu. Ale ak uvážite, že vám rozhodnutie ÚS SR "zachránilo" desaťtisíce € len po dobu podpory. A ešte ďalšie desaťtisíce po skončení podpory. Tak to nie je zlé rozhodnutie. Ak by som to povedal jednoducho - je to známka "2 -". A i napriek tomu, že to nie je jednotka, stále je to dobrý výsledok.

Osobný dodatok

Za tri roky čo sme ako SAPI na tejto veci pracovali a spolupracovali s p. Poláčkom a jeho týmom musí poďakovať a skonštatovať, že sme v ňom a jeho týme našli neobyčajných právnikov. Nie len, že sa naučili obrovské množstvo technických vecí okolo elektriny, ale aj mne dovolili nahliadnuť do ich právnického sveta a naučili ma množstvo vecí o ich biznise. Za tie roky to boli stovky a stovky hodín vzájomných konzultácií. A ich moto: "robíme právo inak" sa ukázalo ako veľmi priliehavé. A aj to dovolilo vec dotiahnuť do zdárného konca.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek