Stretnutie so SIEA k 3. kolu Zelenej domácnostiam, 9. septembra - zhrnutie

Veronika Galeková
09. 09. 2016Dňa 9.9.2016 prebehlo stretnutie zástupcov SAPI a vedenia SIEA za účasti generálnej riaditeľky. Na tému priebehu tretieho kola čerpania dotácií z programu Zelená domácnostiam. Na stretnutí sme tlmočili názor, že priebeh kola bol nedôstojný. Najmä čo sa týka dĺžky trvania kola (30 min) a samozrejme z pohľadu množstva uspokojených žiadostí. Boli im vytknuté a následne rozdiskutované ďalšie nedostatky a konanie SIEA. Z dlhých diskusií jednoznačne vyplynuli nasledovné závery: 1) problémy jednotlivých kôl vyplývajú z nedostatku finančných prostriedkov určených na jednotlivé kolá a z obrovského záujmu domácností. 2) program je jednoznačne určený na úsporu tepla a poskytovanie dotácií na fotovoltické elektrárne bude možné, až keď budú uspokojené žiadosti na technológie na úsporu tepla. 3) Žiadostí na technológie na úsporu tepla je tak obrovské množstvo, že vzhľadom na určené prostriedky nikdy alebo len veľmi symbolicky (vzhľadom na záujem) budú poskytnuté dotácie na fotovoltické zariadenia. 4) SIEA hľadá možnosti, ako uspokojiť obrovský záujem aj o fotovoltické zariadenia. Ich možnosti su však obmedzené vzhľadom nato, ako je program schválený a ako sú nastavené pravidlá a kritéria. Záver: Nemôžeme sa ubrániť dojmu, že Zelená domácnostiam = Červená fotovoltike. Tak sú nastavené pravidlá programu. Zatiaľ!

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek