Strávte slnečné popoludnie so slnečnou energiou - pondelok 6.5.2013Strávte slnečné popoludnie so slnečnou energiou - pondelok 6.5.2013

SAPI
30. 04. 2013



Pozvánka SAPI na Európske solárne dni. Slnko dodáva energiu životu na zemi. O tom, že ju môže dodávať aj priamo nám, našim domácnostiam a spotrebičom, sa verejnosť viac dozvie na tohtoročných Európskych solárnych dňoch. O výhodách využívania slnečnej energie sa budú môcť všetci záujemcovia presvedčiť na vlastné oči 6. mája popoludní v stánku Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu (SAPI) pred nákupnou galériou Eurovea. Slovensko sa už tretíkrát pripája k Európskym solárnym dňom, ktoré prinášajú počas prvých dvoch májových týždňov sériu podujatí pre laickú aj odbornú verejnosť. Jedným z nich by malo byť aj Slnečné popoludnie v areáli Eurovey, na ktorom bude SAPI prezentovať využívanie solárnej energie, a tiež poskytovať záujemcom konkrétne rady.Využívanie slnečnej energie je optimálnou možnosťou najmä pre menších užívateľov – pre rodiny, pre občanov, ktorí chcú získavať energiu výhodne a zároveň bez záťaže životného prostredia, hovorí výkonná riaditeľka SAPI Veronika GalekováPreto chceme poradíť všetkým, ktorí majú záujem o takéto riešenie. Môžeme porovnať ich súčasné náklady na energie a účty, ktoré platia energetickým monopolom s alternatívou vlastného zdroja energie. Práve záujmy menších užívateľov naše zákony dosiaľ neberú do úvahy. V súčasnosti sa pripravuje ďalšia novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a SAPI chce svojimi pripomienkami dosiahnuť, aby táto právna norma zakotvila pojem „malého fotovoltického zdroja“, účelom ktorého nie je podnikanie v energetike, ale iba využívanie pre vlastnú spotrebu.Veríme, že pripravovaná novela odstráni byrokratické a technické prekážky, ktoré zatiaľ musí prekonávať každý, kto chce využívať slnečnú energiu, vysvetľuje Veronika Galeková. Európske solárne dni by mali byť akousi osvetou v tejto oblasti, ktorá sa v iných krajinách, napríklad v Nemecku či Taliansku teší veľkej obľube a podpore. Popri konkrétnom poradenstve si budú môcť návštevníci odniesť aj materiály, ktoré prinášajú základné informácie o obnoviteľných zdrojoch energie, a tiež vyvracajú mýty a predsudky s nimi spojené. Veľmi často počúvame napríklad argument, že obnoviteľné zdroje predražujú elektrinu a vytvárajú tlak na rast cien, dodáva V. Galeková. Potom sa odrazu dozvieme, že energia zo slnka v Nemecku ceny znižuje, pretože ide o zdroje, ktoré si okrem vstupnej investície vyžadujú len minimálne prevádzkové náklady. Radi by sme záujemcom ukázali, že ide o perspektívne a navyše aj veľmi atraktívne energetické odvetvie, pretože sa úzko spája s inováciami a s vedeckotechnickým pokrokom. Atraktívnosť solárnej energie budú prezentovať aj praktické ukážky: Solárny automobil, bicykel či fotovoltický panel. Deťom bude určená súťaž v kreslení na tému „čo nám dáva slnko“. Verme, že podujatiu bude naklonený aj náš hlavný zdroj energie a návštevníci si užijú popoludnie so slnečnou energiou v slnečnom počasí. V rámci aktivít SAPI počas Európskych solárnych dní prebehne v košiciach na Technickej univerzite fakulte Berg 2:mája prednáška o fotovoltickom zdroji energie. Za ochotu Ďakujeme spoločnosti Energodata Košice, p. Lászlóvi.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek