Štát tvrdí, že s OZE je všetko v poriadku.

Ivana Kukanová
16. 04. 2018TLAČOVÁ SPRÁVA
  1. apríl 2018
Štát tvrdí, že s OZE je všetko v poriadku. Podľa odborníkov a účastníkov trhu je ale realita úplne iná. Minulý týždeň (10. 4. 2018) sa v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie zástupcov Európskeho fóra pre obnoviteľné zdroje energie (EUFORES) so slovenskými odborníkmi v oblasti zelenej energie. Stretnutia sa zúčastnilo viacero občianskych a profesijných združení, podnikateľov, akademikov, ale aj zástupca MH SR, či niekoľkí zástupcovia Európskej komisie a Národnej rady SR. Cieľom verejnej diskusie, ktorej hlavnou témou boli „Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku - Príležitosti a výzvy z balíčka Čistá energia“ bola výmena informácií medzi zástupcami EUFORES a účastníkmi. Zástupca EUFORES, Jan Geiss, sa tak mal možnosť dozvedieť viac o fungovaní OZE a zvyšovaní energetickej efektívnosti na Slovensku. Podnikatelia a združenia jednoznačne pomenovali problémy, s ktorými krajina, pri napĺňaní energetických cieľov EÚ, bojuje. Najčastejšie sa v tejto súvislosti spomínali bariéry rozvoja, nekoncepčnosť, nesystémovosť a netransparentnosť. Zástupcovia združení zároveň upozornili, že náš podiel OZE na spotrebe klesol minulý rok na 12%, pričom cieľ do roku 2020 je 14% a následne sa má ďalej zvyšovať na minimálne 20%. Obavy z napĺňania týchto cieľov umocňuje absencia stratégie, či koncepcie rozvoja OZE. Podľa MH SR ciele v oblasti OZE spĺňame Ján Petrovič z Ministerstva hospodárstva zas hovoril, ako jediný zúčastnený predstaviteľ kompetentných štátnych orgánov, o napĺňaní energetických cieľov EÚ. Tie sa, podľa neho, plnia a nie je dôvod na obavy. Faktom však ostáva, že už 4 roky máme na Slovensku tzv. „stopstav“ a na Slovensku sa nevybudovala a nepripojila takmer žiadna nová elektráreň vyrábajúca z OZE. Diskutujúci v tejto súvislosti otvorili aj tému pripravovanej novely zákona o podpore OZE, ktorá by, podľa zástupcov profesijných združení, už teraz mala zohľadňovať aktuálne celoeurópske trendy a pripravovanú smernicu tzv. „Zimného balíčka“, ktorej predbežné znenie je už dlhšiu dobu známe. Zatiaľ najväčším prezentovaným pozitívom tejto novelizácie je pravdepodobne inštitút tzv. lokálneho zdroja z dielne SAPI a  prechod na aukcie, o ktorých však detailnejšie informácie zatiaľ zverejnené neboli. Aj napriek oficiálnemu pozvaniu však bola účasť zástupcov dôležitých štátnych inštitúcií veľmi slabá, čo napovedá o snahe Slovenska plniť svoje záväzky voči EÚ. Medzi pozvanými pritom boli okrem MH SR, ktoré, ako jediné zástupcu vyslalo, aj MF SR, MŽP, ÚRSO a všetkých 150 poslancov NR SR. „Je frustrujúce niekoľko rokov opakovať to isté a popri tom počúvať, ako čísla ukazujú, že je všetko v poriadku. Napriek tomu zazneli na tomto podujatí rovnaké výhrady od viacerých subjektov, čo znamená, že čísla sú jedna vec a prax úplne iná,“ varuje Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. „Jediná podpora OZE na Slovensku je cez program Zelená domácnostiam, no o serióznom odvetví, s tisíckami pracovných miest sa však hovoriť nedá. Kým v okolitých krajinách podpora OZE funguje u nás sa vytvárajú len zbytočné bariéry rozvoja a nové, protiústavné poplatky. Slabá účasť zástupcov štátu na verejnej diskusii s EUFORES nezáujem slovenských zákonodarcov len podčiarkuje,“ dodáva Veronika Galeková.   Kontakt pre médiá: Juraj Vedej, 0944 161 976, juraj.vedej@agenturaprestiz.sk

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek