Staro - nové vedenie SAPI jednomyseľne zvolenéStaro - nové vedenie SAPI jednomyseľne zvolené

SAPI
24. 09. 2012Valné zhromaždenie SAPI 20. 9. 2012 volilo do funkcie riaditeľku SAPI a výkonný výbor. Riaditeľkou ostala na ďalšie 2-ročné obdobie Veronika Galeková. Výkonný výbor SAPI na ďalšie 2 roky bude v tomto zložení: Ján Lacko (Martifer), Martin Kretter (Fronius), Ján Otčenáš (Solartime), Peter Socháň (Envis) a Juraj Ulehla (My Energy).

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek