SSE-D zverejnilo návrh žiadosti o zmluvy na rok 2016

Pavel Šimon
30. 11. 2015Pre všetkých výrobcov elektriny z OZE a VÚKV: SSE-D a.s. dnes po obede zverejnila návrh návrhy zmúv na 2016 na svojich stránkach: /www.sse-d.sk/portal/page/portal/SSE_Distribucia/Zakladne_informacie/sluzby_zakaznikom/vyrobcovia_elektriny alebo: www.sse.sk/web_zmluvy/web_zml_n.web_zmluva_veks Odporúčame všetkým čo najskôr tieto návrhy vyplniť a zaslať - mailom na prevadzkovatel@sse-d.sk a doporučenou poštou na adresu SSE-D. Súčasne vás chceme upozorniť aj na zmenu pracovných hodín:
Úprava stránkových hodín podateľne
Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu, v súvislosti s hroziacimi útokmi v rámci EÚ, pristupujeme k dočasnej úprave stránkových hodín podateľne. Podateľňa je od 25. 11. 2015 až do odvolania zákazníkom k dispozícii v pracovné dni od 13,00 hod. do 14,00 hod.
Pracovisko podateľne je vysunuté na hlavnej vrátnici administratívnej budovy Pri Rajčianke, Žilina.
Ďakujeme za pochopenie.
Takže ak plánujete osobné odovzdanie - tak túto informáciu zoberte do úvahy.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek