Sprievodný odborný program SAPI na výstave SOLARIS Nitra 2014SOLARIS 2014

Pavel Šimon
20. 03. 2014Štvrtok 24. 4. 2014

11:00 - 11:45 – Čo to ta fotovoltika je? SAPI 13:00 - 13:45 – Fotovoltaika pro každého /Krannich Solar, Solar Edge 14:00 - 14:45 – Problémy a nedostatky FVE, výkonová elektronika na úrovni panelů /Krannich Solar, Solar Edge 15:00 - 15:45 – Optimalizace výkonu FVE /Krannich Solar, Solar Edge 16:00 - 16:45 – Legislatívno-technické rámce FV na Slovensku. SAPI

Piatok 25. 4. 2014

10:00 - 10:45 – Čo to ta fotovoltika je? SAPI 11:00 - 11:45 – Energetický manažment ako logické pokračovanie FV inštalácie - SIEA 13:00 - 13:45 – Fotovoltika a Fototermika - slovenský príklad THERMO|SOLAR Žiar 14:00 - 14:45 – 5 megatrendů, které změní FV – Solární Novinky.cz 15:00 - 15:45 – Zhodnocení a predikce vývoje FV u našich sousedu – Solární Novinky.cz 16:00 - 16:45 – Legislatívno-technické rámce FV na Slovensku. SAPI

Sobota 26. 4. 2014

10:00 - 10:45 – 5 megatrendů, které změní FV – Solární Novinky.cz 11:00 - 11: 45 – Zhodnocení a predikce vývoje FV u našich sousedu – Solární Novinky.cz 13:00 - 13:45 – Vlastná spotreba/ sebestačnosť alebo Nezávislosť na elektrickej sieti - bSpot s.r.o. 14:00 - 14:45 – Praktické skúsenosti z realizáciií inštalácií na domoch - pred a po novele 382/2013 – EasySun s.r.o. 15:00 - 15:45 – Invertor - časť FVE, ktorá výrazne ovplyvňuje prevádzku - VONSCH s r.o. Brezno 16:00 - 16:45 – Legislatívno-technické rámce FV na Slovensku. SAPI

Nedeľa 27. 4. 2014

10:00 - 10:45 – Čo to ta fotovoltika je? SAPI 11:00 - 11:45 – Európske Solárne dni - SkREA 13:00 - 13:45 – Soběstačnost jako energetická koncepce - Ing. Ervín NOHEJL, samostatný poradce pro OZE a soběstačné systémy 14:00 - 14:45 – Legislatívno-technické rámce FV na Slovensku. SAPI

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek