Splnomocnenc vlády pre investície poveril MHSR zjednodušením administračnej záťaže pre FVSplnomocnenc vlády pre investície poveril MHSR zjednodušením administračnej záťaže pre FV

SAPI
11. 02. 2013Do konca roka 2013 má minister hospodárstva spolu s predsedom ÚRSO predložiť vláde koncepciu rozvoja fotovoltiky do 10kW v kontexte maximálneho možného zjednodušenia administratívy v pripojovacom procese. Uvažuje sa aj o vypracovaní koncepcie podpory z eurofondov. Takéto správy asociácia víta a prirodzene už aj ponúkla pomoc pri kreovaní novej legislatívy. Konkrétny materiál z rokovania vlády nájdete na tomto linku.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek