Solární asociace: Zrušenie ciel otvára príležitosti pre ešte lacnejšie solárne inštalácie

Ivana Kukanová
03. 09. 2018Česká Solární asociace nedávno poukázala na problematiku reštrikčných opatrení na dovoz solárnych panelov z Číny. SAPI a Solární asociace, spoločne so SolarPower Europe, bojovali za zrušenie ciel na dovoz panelov z Číny. Práve vďaka SAPI, ktoré bolo s MH – sekcia zahraničného obchodu v pravidelnom a úzkom kontakte, bola pozícia SR pri hlasovaní za zrušenie ciel. Tieto skutočnosti prispeli k faktu, že reštrikčné opatrenia budú zrušené. To zostrí konkurenciu tak na českom, ako aj na slovenskom trhu a cena sa stane ešte dôležitejšia pri rozhodovaní. Aj keď podľa Veroniky Hamáčkovej tvorí cena panelov len asi tretinu ceny celej inštalácie, môže zníženie cien panelov skrátiť návratnosť investícií a to zvlášť pri malých inštaláciách, aké vznikajú najčastejšie vďaka programu zelená domácnostiam.

Podľa SolarPower Europe iniciuje zrušenie dovozných ciel vznik až 40-tisíc nových pracovných miest, predovšetkým v oblasti inštalácií malých solárnych elektrární na domoch. S odkazom na dáta Európskej komisie ďalej SolarPower Europe uvádza, že ukončenie reštrikčných opatrení voči čínskym producentom povedie v niektorých krajinách k rastu nových inštalácií strešných solárnych elektrární až o 30%.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek