Solárne panely by mohli byť dostupnejšie pre slovenské domácnosti

Ivana Kukanová
02. 03. 2017Dnes, 2. marca 2017, oznámila Európska komisia zníženie obdobia, počas ktorého budú pretrvávať dovozné reštrikčné opatrenia pre solárne panely a články z Číny, Malajzie a Taiwanu, z 24 mesiacov na 18. Na základe odporúčania SAPI hlasovala Slovenská republika za zrušenie týchto dovozných reštrikčných opatrení. V praxi to znamená, že dovážané solárne panely z východnej Ázie budú po uplynutí tejto skrátenej lehoty lacnejšie, čo pocítia aj slovenské domácnosti.

„Ako sme očakávali, tlak členských štátov vyvinutý na Európsku komisiu vyústil v predĺženie antidumpingových opatrení na ďalších 18 mesiacov. Považujeme to však za zlepšenie, keďže pôvodný návrh komisie počítal s dobou až 24 mesiacov,“ hovorí James Watson, CEO organizácie SolarPower Europe.

Kristina Thoring, politická radkyňa SolarPower Europe, dodáva, že: “Komisia súhlasila s postupným rušením reštrikčných dovozných opatrení. Teraz budeme očakávať, že Komisia svoje slovo dodrží a na konci tohto 18 mesačného obdobia sa vydá smerom k budúcnosti solárneho priemyslu bez colných obmedzení.“

V decembri 2013 zaviedla EÚ antidumpingové opatrenia a vyrovnávacie clá na moduly a články z Číny. Tieto povinnosti boli platné do decembra 2015. Paralelne prijala únia aj cenový záväzok navrhnutý čínskou obchodnou komorou CCCME. V decembri 2015 spustila EÚ vyšetrovanie opodstatnenosti ciel, s povinnosťou uzavretia prípadu do začiatku marca 2017.

Pôvodná správa zo SolarPower Europe:

Solar Trade Case: EU Decision

Brussels, 2 March 2017 - The European Commission announced that it will reduce the period of application of trade measures on solar panels and cells imported from China, Malaysia and Taiwan.

Commenting James Watson, CEO of SolarPower Europe, stated 'As expected following the pressure exerted on the Commission by the Member States, it has decided to prolong the anti-dumping and anti-subsidy measures for 18 months. We consider this an improvement as the Commission's original proposal was a 24 months extension of the duties.'

Kristina Thoring, Political Communications Advisor at SolarPower Europe, added 'The Commission has also agreed to a gradual phase out of the measures. However, we now want to see the Commission live up to its word and move to a trade measures free solar future at the end of the 18 month period.'

In December 2013, the EU imposed anti-dumping and countervailing duties on modules and cells from China. These duties were applicable until December 2015. In parallel, the EU accepted the price undertaking agreement submitted by the China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME). In December 2015, the Commission launched an expiry review into the measures and must settle the case by early March 2017.

About SolarPower Europe SolarPower Europe, the new EPIA (European Photovoltaic Industry Association), is a member-led association representing organisations active along the whole value chain. Our aim is to shape the regulatory environment and enhance business opportunities for solar power in Europe.

For more information Kristina Thoring - Political Communications Adviser - +32 2 709 55 26 - k.thoring@solarpowereurope.org

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek