Slovensko môže mať problém s plnením svojich záväzkov voči energetickej únii (Európsky týždeň udržateľnej energetiky, 4-8. júna 2018)

Ivana Kukanová
06. 06. 2018TLAČOVÁ SPRÁVA
  1. jún 2018
V dňoch od 4. do 8. 6. 2018 organizuje Európska komisia už trinásty Európsky týždeň udržateľnej energie. Podujatie, ktoré je organizované pod hlavičkou niekoľkých partnerských organizácií, má za cieľ poukázať na dôležitosť obnoviteľných zdrojov energie a na nevyhnutnosť prechodu na čistú energiu. Organizácia Priatelia Zeme-CEPA, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), združenie Budovy pre budúcnosť a Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát pripravili k 13. ročníku Európskeho týždňa udržateľnej energie sériu tlačových správ na rôzne témy týkajúce sa obnoviteľných zdrojov, či energetickej náročnosti budov. Tie budú organizácie vydávať postupne počas celého týždňa od 4. do 8. júna. Cieľom týchto aktivít je šíriť osvetu a tým prispieť k rozšíreniu OZE na Slovensku. Česká republika mala stanovený cieľ v podobe 13% podielu OZE na spotrebe do roku 2020 a už v súčasnosti dosiahla podiel 14,9%. Cieľ 13% do roku 2020 naplnilo aj Maďarsko, ktorého súčasný podiel OZE na spotrebe energie je 14,2%. V tomto smere zaostáva Poľsko, ktoré má súčasný podiel 11,3% oproti cieleným 15% a Slovensko, ktorého podiel OZE na spotrebe poklesol v roku 2017 späť na 12%, pričom cielený podiel OZE je 14%. V porovnaní s krajinami V4 tak v podiele obnoviteľných zdrojov energie na spotrebe mierne zaostávame. „Kým Česka republika prekročila svoj cieľ do roku 2020 o takmer 2% už v roku 2017, Slovensku chýbajú do splnenia záväzku podľa Eurostatu až 2%,“ upozorňuje Veronika Galeková, riaditeľka SAPI. „Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tieto 2% nebudú problém, no treba zdôrazniť, že v našej republike platí už takmer 5 rokov tzv. „stop stav,“ ktorý znemožňuje pripájanie nových zdrojov do siete. Ďalej treba pripomenúť, že rok 2020 je prvý z cieľov a Európska komisia navrhuje v tzv. Zimnom balíčku zvýšenie podielu OZE na spotrebe až na 35% a Slovensku chýba akýkoľvek plán, či koncepcia rozvoja OZE,“ varuje Veronika Galeková.  ______________________ Táto tlačová správa je súčasťou nezávislej série z dielne organizácií Priatelia Zeme–CEPA, Budovy pre budúcnosť, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE a Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát. Prezentuje rôzne aspekty prechodu na čisté energie od energetickej efektívnosti, cez obnoviteľné zdroje energie, práva energetických občanov/občianok až po financovanie transformácie.    Kontakt pre médiá: Juraj Vedej, 0944 161 976, juraj.vedej@agenturaprestiz.sk

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek