Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu dôrazne protestuje proti negatívnym zovšeobecneniam vrhajúcim zlé svetlo na celý sektor fotovoltikySlovenská asociácia fotovoltického priemyslu dôrazne protestuje proti negatívnym zovšeobecneniam vrhajúcim zlé svetlo na celý sektor fotovoltiky

SAPI
18. 08. 2011Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) odsudzuje nekalé praktiky niektorých jednotlivcov, ktorí pri výstavbe solárnych elektrárni nerešpektujú platnú legislatívu. Zároveň však dôrazne protestuje voči zovšeobecňovaniu pochybení jednotlivcov na celý sektor. Chceme zdôrazniť, že v priebehu rokov 2009 až 2011 bolo postavených viac ako 800 jednotlivých elektrární. Inštalovaný výkon sa pohybuje v rozmedzí od 2 kW na rodinných domoch, cez strešné elektrárne do 100 kW, až na úroveň 4 MW výkonu na voľnej ploche. Aj keď väčšie inštalácie predstavujú väčšinu výkonu, z hľadiska počtu realizácii je ich menšina. Podstatná časť fotovoltických elektrární je zrealizovaná na strechách budov a predstavuje privátne investície radových občanov. Podrobné čísla a ich vysvetlenie je možné získať od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. SAPI víta kontroly zo strany URSO, alebo energetickej inšpekcie, ktoré môžu pomôcť tieto jednotlivé a zriedkavé zlyhania odhaliť. Tak ako akákoľvek iná činnosť ani zavádzanie nových progresívnych technológii vo výrobe energie sa bohužiaľ nemôže vyhnúť individuálnym pochybeniam. Je v záujme SAPI, aby bolo regulačné prostredie nastavené dostatočne transparentne, tak aby na jednej strane umožnilo rozvoj fotovoltického priemyslu a na druhej strane zabránilo podobným negatívnym prípadom. SAPI chce zdôrazniť, že problémom nie sú individuálne pochybenia jednotlivcov ale fakt, že URSO znížilo výkupné ceny od 1.1.2012 pre jediný segment, ktorému v SR zostáva zákonná možnosť rozvoja a tým sú malé strešné solárne systémy. URSO podľahlo tlakom MH SR a MF SR a znížilo podporu o ďalším 25% t.j. kumulatívne za 13 mesiacov o viac ako 68%, čím odsúdilo tento veľmi perspektívny segment solárneho odvetvia úplne nepochopiteľne na absolútnu stagnáciu.    SAPI združuje v svojich radách k dnešnému dňu cez 30 subjektov z odboru fotovoltiky, ktorí sa zaoberajú celým spektrom činností počnúc výrobou komponentov cez realizácie, inštalácie a prevádzku až po inštitúcie, ktoré sa podieľajú na výskume a vývoji v oblasti fotovoltiky.               SAPI – Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu, ktorá vznikla v roku 2010 ako profesné združenie právnických osôb. Jej cieľom je pravdivo informovať o všetkých súvislostiach s výrobou elektrickej energie pomocou slnečného žiarenia nielen širokú verejnosť, ale nadviazať aj dialóg so štátnymi inštitúciami a tak umožniť trvalý rozvoj tohto perspektívneho odvetvia na Slovensku.  

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek