Školenie inštalatérov aj pre projekt Zelená domácnostiam

Pavel Šimon
16. 09. 2015Program Zelená domácnostiam je program  pre “Podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach”. Je na tomto webe rozdelený na tri časti: DomácnostiZhotovitelia a Zariadenia. Na registráciu užívateľov (Domácnosti) alebo realizátorov (Zhotovitelia) sa ešte doťahujú nejaké maličkosti a teda registrácia nie je možná. Ale samotné “Zariadenia” už je možné registrovať. Ak sa chcete zúčastniť aj ako zhotoviteľ alebo osoba oprávnená, tak sa otvára ďalšie školenie pre inštalatérov s osvedčením MH SR. Preto vyhlasujeme:

Školenie na 30. 9. – 2. 10. 2015 Kombinovaný modul FV + FT

Školenie bude kombinované a budeme vzdelávať záujemcov z oblasti fotovoltiky a aj z oblasti termiky. Začínať budeme termickými systémami a postupne prejdeme k fotovoltike: 30. 9. 2015 – Modul “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov1. 10. 2015 – Moduly “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných + fotovoltických systémov2. 10. 2015 – Modul “Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémovFormulár na predbežné prihlásenie nájdete tu. V prípade otázok sa obráťte na garantov vzdelávacieho programu: Alfréd Gottas, gottas@thermosolar.sk, tel. 0908 903 184 Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678 Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom. Ceny ostali nezmenené a naďalej platia nasledovné ceny:

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek