Seminár SIEA na ELOSYS s účasťou SAPI

Pavel Šimon
07. 10. 2015SIEA ako správca projektu Zelená domácnostiam v rámci výstavy ELOSYS usporiada Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach - výhody a obmedzenia. Miesto podujatia: Pavilón č. 1, poschodie, areál výstaviska EXPO CENTER, Pod Sokolicami 43, medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne Registrácia účastníkov na mieste: 16. októbra 2015, 9.30 - 10.00 h Na seminári bude aj panelová diskusia s regionálnymi distribučnými spoločnosťami, kde aj SAPI bude diskutovať o týchto témach: 1. Požiadavky na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Ako má domácnosť, prípadne zhotoviteľ postupovať v prípade hybridného systému? Musí sa nahlasovať aj hybridný systém, ktorého menič nedodáva vôbec nič do distribučnej sústavy ani ju inak neovplyvňuje a sústavu používa len ako doplnkový zdroj v prípade nedostatku elektriny v akumulátoroch?Kto bude zabezpečovať pripojenie - potvrdenie funkčnosti ostrovného systému?Ak majiteľ má starý elektromerový rozvádzač na dome, bude požadovať regionálna distribučná spoločnosť jeho premiestnenie pri inštalácii fotovoltického systému na hranicu nehnuteľnosti?Aké požiadavky pri pripojení malého zdroja majú regionálne distribučné spoločnosti navyše okrem zákonných?Akým spôsobom budú regionálne distribučné spoločnosti riešiť prebytky z produkcie fotovotických systémov? Do akej miery budú povolené? 2. Postup regionálnych distribučných sústav pri pripájaní malých zdrojov Ako dlho by malo trvať vybavenie rezervácie výkonu a výmeny elektromera?Bude stačiť na zabezpečenie beznapäťového stavu zariadenie, ktoré je súčasťou striedačov?Zákon požaduje dodať vyhlásenie o zhode na striedač a generátor. Čo je považované za generátor?Žiadosti a podklady na rezerváciu výkonu a oznámenia o pripojení sa musia podať na centrálnej podateľni regionálnych distribučných spoločností, alebo bude stačiť podanie na obchodných miestach?Budú súčasťou pripojenia malého zdroja aj funkčné skúšky? Vstup na seminár je bezplatný. Vzhľadom na veľký záujem o účasť a obmedzenú kapacitu sály je potrebné sa na podujatie vopred prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára a na seminár prísť do 9.20 h. Po tomto termíne bude umožnený vstup aj ďalším záujemcom, ale len do naplnenia kapacity sály. Viac na: http://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo-pozvanky/c-9857/seminar-vyuzivanie-fotovoltickych-systemov-v-domacnostiach-vyhody-a-obmedzenia/SIEA ako správca projektu Zelená domácnostiam v rámci výstavy ELOSYS usporiada Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach - výhody a obmedzenia. Miesto podujatia: Pavilón č. 1, poschodie, areál výstaviska EXPO CENTER, Pod Sokolicami 43, medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií ELO SYS v Trenčíne Registrácia účastníkov na mieste: 16. októbra 2015, 9.30 - 10.00 h Na seminári bude aj panelová diskusia s regionálnymi distribučnými spoločnosťami, kde aj SAPI bude diskutovať o týchto témach: 1. Požiadavky na pripojenie malého zdroja podľa § 4a zákona č. 309/2009 Ako má domácnosť, prípadne zhotoviteľ postupovať v prípade hybridného systému? Musí sa nahlasovať aj hybridný systém, ktorého menič nedodáva vôbec nič do distribučnej sústavy ani ju inak neovplyvňuje a sústavu používa len ako doplnkový zdroj v prípade nedostatku elektriny v akumulátoroch?Kto bude zabezpečovať pripojenie - potvrdenie funkčnosti ostrovného systému?Ak majiteľ má starý elektromerový rozvádzač na dome, bude požadovať regionálna distribučná spoločnosť jeho premiestnenie pri inštalácii fotovoltického systému na hranicu nehnuteľnosti?Aké požiadavky pri pripojení malého zdroja majú regionálne distribučné spoločnosti navyše okrem zákonných?Akým spôsobom budú regionálne distribučné spoločnosti riešiť prebytky z produkcie fotovotických systémov? Do akej miery budú povolené? 2. Postup regionálnych distribučných sústav pri pripájaní malých zdrojov Ako dlho by malo trvať vybavenie rezervácie výkonu a výmeny elektromera?Bude stačiť na zabezpečenie beznapäťového stavu zariadenie, ktoré je súčasťou striedačov?Zákon požaduje dodať vyhlásenie o zhode na striedač a generátor. Čo je považované za generátor?Žiadosti a podklady na rezerváciu výkonu a oznámenia o pripojení sa musia podať na centrálnej podateľni regionálnych distribučných spoločností, alebo bude stačiť podanie na obchodných miestach?Budú súčasťou pripojenia malého zdroja aj funkčné skúšky? Vstup na seminár je bezplatný. Vzhľadom na veľký záujem o účasť a obmedzenú kapacitu sály je potrebné sa na podujatie vopred prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára a na seminár prísť do 9.20 h. Po tomto termíne bude umožnený vstup aj ďalším záujemcom, ale len do naplnenia kapacity sály. Viac na: http://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo-pozvanky/c-9857/seminar-vyuzivanie-fotovoltickych-systemov-v-domacnostiach-vyhody-a-obmedzenia/

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek