Seminár SAPI: správa z priebehu

Pavel Šimon
26. 11. 201525. 11. 2015 sa v Bratislave konal už 5. výročný seminár SAPI. Ako každý rok sa venoval budúcnosti a najme roku 2016, avšak tentokrát nie len fotovoltiky, ale aj celkovo OZE na Slovensku. Rozšírenie témy seminára je presne v súlade s rozšírením záberu SAPI, kedy už nie sme len asociácia fotovoltikov, ale všetkých obnoviteľných zdrojov. Na úvod riaditeľka SAPI p. Veronika Galeková privítala všetkých prítomných a otvorila prvú časť. Ako úvodná prednáška zaznela od p. Lívia Vašákovej zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Tá objasnila pozíciu Energetickej únie a Slovenska v nej. V ďalšom pokračovaní sa p. Daniel Zákutný a Marek Csala z Východoslovenskej distribučnej a.s., Pavol Poláček z AK Semančín&Poláček a Pavel Šimon zo SAPI venovali téme: "Administratívne povinnosti výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, návrhy na zjednodušenie systému". Najskôr odzneli dve prednášky a potom sa už rozbehla panelová diskusia. V tej odznelo množstvo podnetov, či už na zjednodušenie pre veľkých, ale aj súčasných a malých majiteľov OZE zdrojov. Druhá časť seminára sa venovala najmä technickým trendom. Prednášky od p. Róberta Leichta za SAPI + Collect Sun, s.r.o., p. Mária Parohu z GreenWa, p. Daniela Reiterera AEE - Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE NÖ-Wien. p. Mateja Gálusa za SAPI + SOLARSERVIS.EU s.r.o. a Pavla Žižku z Froniusu. Tretia časť bola opäť formou panelovej diskusie. Tá sa venovala téme "Reálne skúsenosti a budúcnosť podpory malých zdrojov OZE". Otvorila ju prednáška p. Michala Iloviča zo SIEA, praktické skúsenosti inštalatéra ukázal p. Ján Karaba za SAPI + SolarEnergia, s.r.o. a iným možnostiam (ako Zelená domácnostiam) ako sa pripojiť sa venoval Pavel Šimon za SAPI + Pavel ŠIMON s.r.o. Aj táto panelová diskusia otvorila a čiastočne aj vyriešila množstvo situácií a problémov okolo výroby elektriny z OZE, a nie len tých čo chcú podporu z EU. Prednášky z podujatia si účastníci seminára môžu stiahnuť tu: Prístup chránený heslom. banner_final

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek