Seminár SAPI s rekordnou účasťou

Juraj Vedej

SAPI
29. 10. 2018V utorok prebehol už 8. ročník seminára SAPI s názvom Forovoltika a OZE v roku 2019. V troch blokoch vystúpili rečníci zo všetkých troch distribučných spoločností, SIEA, partnerských organizácií, či priamo zo SAPI. Postupne rozobrali problematiku akumulácie energie, lokálneho zdroja, či aukcií. 


Prvý blok seminára otvorili prednáške partnerov, venované akumulácii a mikrogridom. Jan Šamal z asociácie AKU-BAT predstavil východiskovú situáciu pre akumuláciu energie aj prvé lastovičky v Českej republike. Ďalšie možnosti využitia batérií predstavil Ján Mišovič z ČEZ Solární. Peter Chochol zo spoločnosti sféra, a.s. odprezentoval zaujímavé informácie o mikrogridoch a možnostiach maximalizácie úžitku elektrickej energie. Generálny partner konferencie, spoločnosť Slovmas, a.s. priblížila účastníkom povinnosti výrobcov a dovozcov elektrozariadení, vyplývajúce zo zákona o odpadoch. Záver prvého bloku patril, už tradične, programu Zelená domácnostiam. Michal Ilovič zo SIEA zhodnotil prvú fázu programu, ktorá sa pomaly končí. Poukázal na silné aj slabé stránky a naznačil, čo môžeme očakávať od druhej fázy, ktorá sa bude čoskoro spúšťať. V novom kole bude zapracovaných viacero zlepšení, ktoré počas trvania prvej fázy navrhovala aj SAPI. 
Druhý blok patril štúdii o možnostiach využitia OZE na Slovensku a ich vplyve na elektrizačnú sústavu. V bloku diskutovali s jedným z tvorcov štúdie, Jurajom Kubicom, aj Marián Kapec (ZSD) a Josef Nováček (SSED). Zástupcovia distribučných spoločností vyzdvihli analytickú časť, no chýbalo im tam vyčíslenie dopadov a podrobnejšia ekonomická analýza. Juraj Kubica v tejto súvislosti upozornil, že cieľom štúdie nebolo vypracovanie konkrétnych možností nápravy situácie, ale len zhodnotenie potenciálu pripojiteľnosti. K tej sa ani jeden zo zástupcov presne nevyjadril a to aj napriek, skutočnosti, že im štúdia bola dopredu poskytnutá na účely prípravy. 

V druhej časti bloku priblížil Ján Karaba zo SAPI koncept Lokálneho zdroja, ako aj návod na postavenie, prevádzku, pripojenie a údržbu zariadenia. Záver bloku patril Marekovi Mrváňovi z Uavonic, ktorý priblížil možnosti využitia dronov pri údržbe a analýze výkonností fotovoltických elektrární. 
Tretí blok bol venovaný aukciám. Jozef Hudák z advokátskej kancelárie Poláček & Partners upozornil na nedostatočné formulácie v zákone a naznačil, že aukcie môžu aj nemusia byť zaujímavou príležitosťou pre výrobcov. Martin Vlachynský z INESS následne poukázal na ekonomický aspekt novej formy podpory OZE. Ten podľa neho môže pomôcť s elimináciou tzv. elektrickej dane. Praktické skúsenosti ponúkol Ján Lacko zo SAPI. Svoj pohľad priblížil v následnej panelovej diskusii aj Branislav Sušila z VSD. 


Počas celého podujatia bolo cítiť, že sektor zelenej energetiky čaká oživenie na Slovensku a ľudia sa aktívne pripravujú na nové stavby OZE zdrojov. Pevne veríme, že po rokoch umelého zastavenia tohto sektora nás konečne aj na Slovensku čaká štandardný rozmach ako v iných krajinách. Vzhľadom na niekoľko krát spomínanú správu IPCC aj na tomto podujatí, ktorá bola publikovaná prednedávnom a hovorí o tom, že máme len desaťročie na výrazné zmeny svojho životného štýlu je najvyšší čas, aby sme začali intenzívne využívať obnoviteľné zdroje energie. A ako sa ukázalo, technický potenciál na Slovensku na to máme.

https://euractiv.sk/section/energetika/news/slovensko-stale-nevie-kolko-obnovitelnych-zdrojov-moze-este-pripojit/

Komentáre

Súvisiace

11. ročník seminára SAPI naživo aj online

Výročný seminár SAPI naplnil aj tie najväčšie očakávania. Diváci ocenili výber atraktívnych a aktuálnych tém a to či už išlo o predstavenie inovácií, možností financovania nových OZE, či odbornú diskusiu o balíčku Fit for 55. Rečníci preukázali veľkú dávku odbornosti aj pri odpovediach na početné otázky z publika.

29. 10. 2021VIAC

 

Pozvánka na seminár SAPI "Fotovoltika a OZE v roku 2022" - registrácia uzavretá

Pozvánka na seminár SAPI "Fotovoltika a OZE v roku 2022" 26.10.2021 v Bratislave

07. 09. 2021VIAC

 

Školenie inštalatérov 07. a 08. 06. 2021

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) a spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. pozývajú na školenie v rámci vzdelávacieho programu „Odborná príprava pre oblasť obnoviteľných zdrojov energie“.

17. 05. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek