SAPI: Zníženie G-komponentu nezaplatia spotrebitelia

Ján Karaba

Juraj Vedej

SAPI
29. 09. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

29. september 2021

 

  

Dnes (29. september 2021) skončilo medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k novele Zákona o podpore OZE. Novela prináša viacero komplexných zmien, spomedzi ktorých patrí medzi najkľúčovejšie problematika G-komponentu. Poplatok za prístup do distribučnej sústavy spôsobuje už roky obrovské problémy v slovenskej energetike.

 

Dňa 1.1.2014 vstúpil do platnosti G-komponent ako podzákonná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) v spolupráci s poslancami NR SR iniciovala podanie na Ústavný súd SR, ktorý rozhodol na verejnom zasadnutí, dňa 22.6.2016 tak, že výrobcovia elektriny bez zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny nemusia platiť tento poplatok.

 

Zlomový sa pre kauzu stal 1. január 2019, kedy Ministerstvo hospodárstva SR túto platbu zaviedlo ako zákonnú povinnosť, paradoxne, v novele Zákona o podpore OZE. Samotná výška platby je netransparentná a nie je možné určiť, na základe akých kritérií bola vôbec vypočítaná. Navyše táto platba zaťažuje najviac tých výrobcov, ktorí vyrábajú najmenej a neodráža skutočné náklady na prevádzku systému, ktoré má podľa MH SR a ÚRSO pokrývať.

 

„Poplatok za prístup do distribučnej siete nikdy nemal vzniknúť. ÚRSO ho zaviedol v rozpore s ústavou, pričom poplatok od zavedenia deformoval trh. Viaceré európske krajiny využívajú G-komponent na vysielanie signálov investorom, kde potrebujú nové zdroje a kde už nie. Môžeme sa tak dokonca stretnúť aj so záporným G-komponentom, ktorý pre investorov predstavuje motiváciu. Na Slovensku vysielal regulátor doteraz signál, že nám nové OZE netreba,“ konštatuje Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). 

 

Distribučné spoločnosti nechcú prísť o ľahko zarobené peniaze

Do roku 2014 poplatok to prístup do sústavy neexistoval a distribučné spoločnosti dokázali fungovať aj bez neho. Za ostatných 7 rokov si však distribučné spoločnosti na peniaze navyše zvykli a je pochopiteľné, že o tieto príjmy nechcú prísť. Je však demagogické tvrdiť, že sa znížením G-komponentu zvýhodňujú výrobcovia a ťarcha sa presúva na spotrebiteľov.

 

„G-komponent nie je daň, ale konkrétny mechanizmus a ÚRSO musí zverejniť, na základe čoho jeho výšku stanovuje. Musí byť stanovený nediskriminačne a zohľadňovať reálne náklady. Tu by mohli pomôcť aj distribučné spoločnosti a konečne prezradiť, aké to vlastne majú tie údajne fixné náklady súvisiace s dodávkou elektriny. Výrobcovia totiž už raz za náklady súvisiace s prevádzkou sústavy zaplatili pri pripájaní,“ pripomína Ján Karaba.

  

Neprimeraná výška G-komponentu robí elektrárne nerentabilnými

Nové obnoviteľné zdroje energie a zvlášť fotovoltika a veterná energia už nepotrebujú dotácie. SAPI dlhodobo poukazuje na skutočnosť, že pre rozvoj OZE na Slovensku stačí odstrániť legislatívne a administratívne bariéry, spomedzi ktorých vyčnieva práve G-komponent. Ten predstavuje pre investorov dodatočné náklady, často až na úrovni 20% z ročného obratu. Pre nových investorov je za týchto podmienok investícia nerentabilná. Problém však G-komponent nespôsobuje len pri nových investíciách. V čase, kedy súčasné elektrárne vznikali, výrobcovia ani len netušili o zavedení podobného poplatku v budúcnosti. Je pravdepodobné, že mnohé by ani nevznikli, ak by vedeli, že v budúcnosti bude takýto poplatok.

 

„Zavedenie G-komponentu považujeme od začiatku za obrovskú chybu a zlyhanie regulátora. Keďže však následne aj ministerstvo hospodárstva zaviedlo túto platbu ako zákonnú povinnosť, neostáva dnes iné, ako sa s ňou vysporiadať. Veríme, že pripravovaná novela bude dlho očakávanou korekciou nespravodlivého stavu. Chápem odmietavý postoj distribučných spoločností, no pripomínam, že keď sa prvý raz menili pravidlá v ich prospech, všetko bolo v poriadku. My ale nechceme nič viac, ako spravodlivosť pre všetkých účastníkov trhu a pravidlá umožňujúce rozvoj OZE,“ uzatvára riaditeľ SAPI.  

 

 

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Zelená domácnostiam s novými podmienkami a ďalším odkladom

Ministerstvo hospodárstva SR predstavilo novú podobu projektu Zelená domácnostiam. Tú oproti predchádzajúcim plánom sprevádza hneď niekoľko zmien. V prvom rade sa mení prerozdelenie prostriedkov medzi jednotlivými krajmi, kde sa doteraz počítalo s alokáciou 50 miliónov eur pre Bratislavský kraj, ktorý nebol doteraz súčasťou projektu.

03. 07. 2024VIAC

 

Vyššie poplatky za G-komponent zhoršia očakávaný nedostatok elektriny

Už v roku 2030 nebude mať Slovensko dostatok elektriny z vlastnej výroby a bude odkázané na jej dovoz. Súvisí to najmä s ekologizáciou priemyselnej výroby, ktorá bude prechádzať z plynu a iných palív na elektrinu, ale aj s ďalšími faktormi. Pripravované zvýšenie poplatku za pripojenie výrobných zdrojov elektriny do siete, tzv. G-komponent, môže ešte viac prehĺbiť očakávaný nedostatok elektriny.

14. 05. 2024VIAC

 

Zvýšenie poplatku za G-komponent o 233 percent zastaví rozvoj zelenej energetiky na Slovensku

Pripravované zvýšenie poplatku za tzv. G-komponent prinesie finančné problémy nielen existujúcim obnoviteľným zdrojom energií na Slovensku, ale bude znamenať aj stopku pre nové projekty. Dôsledky zvýšenia poplatku, ktoré pripravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, však pocítia nielen zelené zdroje, ale aj ekonomika a zamestnanosť.

07. 05. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek