SAPI: Zníženie G-komponentu nezaplatia spotrebitelia

Ján Karaba

Juraj Vedej

SAPI
29. 09. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

29. september 2021

 

  

Dnes (29. september 2021) skončilo medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k novele Zákona o podpore OZE. Novela prináša viacero komplexných zmien, spomedzi ktorých patrí medzi najkľúčovejšie problematika G-komponentu. Poplatok za prístup do distribučnej sústavy spôsobuje už roky obrovské problémy v slovenskej energetike.

 

Dňa 1.1.2014 vstúpil do platnosti G-komponent ako podzákonná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) v spolupráci s poslancami NR SR iniciovala podanie na Ústavný súd SR, ktorý rozhodol na verejnom zasadnutí, dňa 22.6.2016 tak, že výrobcovia elektriny bez zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny nemusia platiť tento poplatok.

 

Zlomový sa pre kauzu stal 1. január 2019, kedy Ministerstvo hospodárstva SR túto platbu zaviedlo ako zákonnú povinnosť, paradoxne, v novele Zákona o podpore OZE. Samotná výška platby je netransparentná a nie je možné určiť, na základe akých kritérií bola vôbec vypočítaná. Navyše táto platba zaťažuje najviac tých výrobcov, ktorí vyrábajú najmenej a neodráža skutočné náklady na prevádzku systému, ktoré má podľa MH SR a ÚRSO pokrývať.

 

„Poplatok za prístup do distribučnej siete nikdy nemal vzniknúť. ÚRSO ho zaviedol v rozpore s ústavou, pričom poplatok od zavedenia deformoval trh. Viaceré európske krajiny využívajú G-komponent na vysielanie signálov investorom, kde potrebujú nové zdroje a kde už nie. Môžeme sa tak dokonca stretnúť aj so záporným G-komponentom, ktorý pre investorov predstavuje motiváciu. Na Slovensku vysielal regulátor doteraz signál, že nám nové OZE netreba,“ konštatuje Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). 

 

Distribučné spoločnosti nechcú prísť o ľahko zarobené peniaze

Do roku 2014 poplatok to prístup do sústavy neexistoval a distribučné spoločnosti dokázali fungovať aj bez neho. Za ostatných 7 rokov si však distribučné spoločnosti na peniaze navyše zvykli a je pochopiteľné, že o tieto príjmy nechcú prísť. Je však demagogické tvrdiť, že sa znížením G-komponentu zvýhodňujú výrobcovia a ťarcha sa presúva na spotrebiteľov.

 

„G-komponent nie je daň, ale konkrétny mechanizmus a ÚRSO musí zverejniť, na základe čoho jeho výšku stanovuje. Musí byť stanovený nediskriminačne a zohľadňovať reálne náklady. Tu by mohli pomôcť aj distribučné spoločnosti a konečne prezradiť, aké to vlastne majú tie údajne fixné náklady súvisiace s dodávkou elektriny. Výrobcovia totiž už raz za náklady súvisiace s prevádzkou sústavy zaplatili pri pripájaní,“ pripomína Ján Karaba.

  

Neprimeraná výška G-komponentu robí elektrárne nerentabilnými

Nové obnoviteľné zdroje energie a zvlášť fotovoltika a veterná energia už nepotrebujú dotácie. SAPI dlhodobo poukazuje na skutočnosť, že pre rozvoj OZE na Slovensku stačí odstrániť legislatívne a administratívne bariéry, spomedzi ktorých vyčnieva práve G-komponent. Ten predstavuje pre investorov dodatočné náklady, často až na úrovni 20% z ročného obratu. Pre nových investorov je za týchto podmienok investícia nerentabilná. Problém však G-komponent nespôsobuje len pri nových investíciách. V čase, kedy súčasné elektrárne vznikali, výrobcovia ani len netušili o zavedení podobného poplatku v budúcnosti. Je pravdepodobné, že mnohé by ani nevznikli, ak by vedeli, že v budúcnosti bude takýto poplatok.

 

„Zavedenie G-komponentu považujeme od začiatku za obrovskú chybu a zlyhanie regulátora. Keďže však následne aj ministerstvo hospodárstva zaviedlo túto platbu ako zákonnú povinnosť, neostáva dnes iné, ako sa s ňou vysporiadať. Veríme, že pripravovaná novela bude dlho očakávanou korekciou nespravodlivého stavu. Chápem odmietavý postoj distribučných spoločností, no pripomínam, že keď sa prvý raz menili pravidlá v ich prospech, všetko bolo v poriadku. My ale nechceme nič viac, ako spravodlivosť pre všetkých účastníkov trhu a pravidlá umožňujúce rozvoj OZE,“ uzatvára riaditeľ SAPI.  

 

 

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Česká republika ide príkladom v podpore OZE

Od zmeny vlády v roku 2020 si mnohí zástancovia zelenej energie sľubovali veľa. Nová vláda dokonca vo svojich cieľoch podporu OZE spomínala a Ministerstvo hospodárstva aj podniklo niektoré dôležité kroky. Žiaľ, stále máme ďaleko k masívnemu rozvoju zelených zdrojov.

15. 03. 2023VIAC

 

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

 

Vláda uštedrila OZE ďalšiu tvrdú ranu

SAPI upozornilo minulý týždeň na riziká, ktoré so sebou prináša novoschválená daň z mimoriadnych príjmov, ktorá sa dotkne aj obnoviteľných zdrojov. Vyzerá, že po G-komponente a povinnej prolongácii nás čaká ďalší boj

07. 12. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek