SAPI sa stalo členom Regionálnej únie zamestnávateľov

Veronika Galeková
08. 02. 2017Slovenská asociácia fotovoltiky a OZE (SAPI) hľadá neustále nové možnosti, ako hájiť záujmy svojich členov. Fotovoltika ako taká je ale (na Slovensku predovšetkým) len menšou súčasťou energetiky aj národného hospodárstva a pre efektívnejšie presadzovanie záujmov svojich členov musí SAPI hľadať neustále nové možnosti. Od februára 2017 sa SAPI stalo členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), kde sa spolu s 27 ďalšími odborovými zväzmi a 22 podnikmi bude snažiť vplývať na tvorbu legislatívy a smerovanie združenia samotného. „Veríme, že naše členstvo v RÚZ nám pomôže zabezpečiť lepší servis našim členom a zároveň aj rozšíriť sféru vplyvu našej organizácie,“ ozrejmuje dôvody členstva v RÚZ riaditeľka SAPI Veronika Galeková. O aktivitách SAPI spojených s členstvom v RÚZ budeme našich členov pravidelne informovať.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek