SAPI: Povinná prolongácia podpory OZE je protiústavná

Ján Karaba

Juraj Vedej

SAPI
18. 06. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

18. jún 2021

 

SAPI: Povinná prolongácia podpory OZE je protiústavná

 

Prebiehajúca schôdza Národnej rady SR (NR SR) otvorí aj tému repoweringu. Ministerstvo hospodárstva predkladá návrh zákona, ktorý výrobcom natiahne podporu v čase, pričom by sa výška podpory mala alikvotne znížiť. Prolongácia má byť pre časť výrobcov povinná, čo je podľa právnej analýzy Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) v rozpore s Ústavou SR.

 

Na aktuálne prebiehajúcej 32. schôdzi NR SR bude jednou z prerokovávaných tém aj vládny návrh zákona, ktorý má doplniť aktuálne platný zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (VÚ KVET). Predmetný návrh je predstava Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) o repoweringu, o ktorom SAPI aktívne hovorí už od druhej polovice roka 2020. Problém však je, že návrh z dielne ministerstva nie je vôbec repoweringom, ale len prolongáciou podpory, ktorá má byť navyše pre časť výrobcov povinná.

 

„Ministerstvo, žiaľ, ignorovalo odporúčania SAPI a bez akejkoľvek odbornej diskusie sa rozhodlo navrhnúť zákon, ktorý je v rozpore s Ústavou SR. Dokazuje to právna analýza vypracovaná renomovanou právnickou kanceláriou, ktorá potvrdzuje, že navrhnutá novela vykazuje jasné znaky protiústavnosti. Do už raz garantovaného práva na podporu je možné zasiahnuť len vtedy, ak bolo jednoznačne preukázané, že takýto zásah je jediným možným a vhodným spôsobom, ako dosiahnuť verejný záujem a zároveň bude dotknutým subjektom garantovaná primeraná kompenzácia. Jediný spôsob to, samozrejme, nie je, keďže už koncom minulého roka sme s ministerstvom a ÚRSO hovorili o dobrovoľnej schéme, ktorá by mohla štátu ušetriť až 80 miliónov eur ročne a známe stále nie sú ani kompenzácie pre výrobcov,“ upozorňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

  

Ministerstvo doteraz nevysvetlilo, prečo musí byť prolongácia povinná

Pôvodná schéma repoweringu, ktorú navrhovala SAPI, počítala s dobrovoľným predĺžením o  10 rokov a vytvorením motivačnej schémy, ktorá by prilákala maximum existujúcich výrobcov. Výrobcovia by získali čas aj priestor na modernizáciu svojich zariadení a významné predĺženie ich životnosti. Štát by zas ušetril až 80 miliónov ročne, ktoré by sa dali použiť na zníženie cien elektriny. Profitovala by klíma aj štát a zabezpečila by sa dlhodobá udržateľnosť OZE.

 

„Napriek premyslenému konceptu reštrukturalizácie súčasného systému podpory OZE sa ministerstvo hospodárstva rozhodlo ísť inou cestou a poslušnosť výrobcov si vynútiť. Zástupcovia rezortu sa snažia novelu prezentovať ako podporu OZE, ale ak to má byť naozaj podpora, prečo sa týka len fotovoltických elektrární a prečo je povinná?pýta sa riaditeľ SAPI.

  

Ohrozenie právnej istoty

„Keď investori stavali obnoviteľné zdroje, spoliehali sa na štátom garantovanú výšku a dĺžku podpory. Na základe týchto nastavených podmienok sa totiž rozhodovali, či sa do výstavby pustia alebo nie. Táto zmena sa však dotkne rovnako aj výrobcov, ktorí neskôr kúpili už existujúce zariadenie na výrobu elektriny s garantovanou podporou. Nikto z nich v tej dobe nemohol tušiť, že v právnom štáte príde o 10 rokov nová vláda, ktorá sa rozhodne, že garancie zrazu neplatia a zníži podporu len preto, lebo jej to práve vyhovuje. Výrobcovia sú teraz znepokojení a obávajú sa, že sa povinnou prolongáciou významne zhorší ich ekonomická situácia. Momentálne to totiž vyzerá tak, že budú nútení ostať v neprehľadnom systéme podpory ďalších 5 rokov za doteraz neznámych podmienok. A nezabúdajme pritom ani na problematický G-komponent, ktorý v súčasnosti tvorí takmer tretinu prevádzkových nákladov. SAPI preto apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili povinnú prolongáciu podpory. Ak by táto legislatíva prešla, ohrozilo by to investície v celkovej výške min. 500 mil. EUR,“ vyzýva Ján Karaba. Asociácia v tejto súvislosti varuje pred masívnym súdnymi spormi a trvalým negatívnym dopadom na podnikateľské prostredie. Podľa Jána Karabu týmto krokom vyšleme veľmi zlý signál pre zahraničných investorov a výrazne narušíme právnu istotu v sektore energetiky.

    

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

SAPI: Ústavný súd SR odporuje sám sebe

Tretí senát Ústavného súdu SR vydal rozhodnutie v kauze platby za prístup do distribučnej sústavy (tzv. G-komponentu). Toto rozhodnutie sa zásadne odkláňa od rozhodnutia pléna Ústavného súdu v roku 2016, ktorý vyhlásil G-komponent za protiústavný. Zároveň poprelo desiatky rozhodnutí okresných a krajských súdov. Výrobcovia elektriny hovoria o nestabilite podnikateľského prostredia a konci právnej istoty.

13. 01. 2022VIAC

 

Nové OZE môžu paradoxne naraziť na postoj MŽP

Štátny tajomník MH SR podporil veternú energiu tvrdením, že výstavba veterných elektrární sa na Slovensku oplatí. Zároveň potvrdil, že záujem už prejavujú aj samosprávy, o ktorých sme hovorili, že budú kľúčovým prvkom pri plánovaní a realizácii nových projektov.

09. 11. 2021VIAC

 

Poslancovi Ficovi sa nepáči vyhláška ku G-komponentu

Súčasná kríza spôsobená skokovým rastom cien energií nám naznačuje potrebu rýchlej transformácie na obnoviteľné zdroje.

05. 10. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek