SAPI: Povinná prolongácia podpory OZE je protiústavná

Ján Karaba

Juraj Vedej

SAPI
18. 06. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

18. jún 2021

 

SAPI: Povinná prolongácia podpory OZE je protiústavná

 

Prebiehajúca schôdza Národnej rady SR (NR SR) otvorí aj tému repoweringu. Ministerstvo hospodárstva predkladá návrh zákona, ktorý výrobcom natiahne podporu v čase, pričom by sa výška podpory mala alikvotne znížiť. Prolongácia má byť pre časť výrobcov povinná, čo je podľa právnej analýzy Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) v rozpore s Ústavou SR.

 

Na aktuálne prebiehajúcej 32. schôdzi NR SR bude jednou z prerokovávaných tém aj vládny návrh zákona, ktorý má doplniť aktuálne platný zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby (VÚ KVET). Predmetný návrh je predstava Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) o repoweringu, o ktorom SAPI aktívne hovorí už od druhej polovice roka 2020. Problém však je, že návrh z dielne ministerstva nie je vôbec repoweringom, ale len prolongáciou podpory, ktorá má byť navyše pre časť výrobcov povinná.

 

„Ministerstvo, žiaľ, ignorovalo odporúčania SAPI a bez akejkoľvek odbornej diskusie sa rozhodlo navrhnúť zákon, ktorý je v rozpore s Ústavou SR. Dokazuje to právna analýza vypracovaná renomovanou právnickou kanceláriou, ktorá potvrdzuje, že navrhnutá novela vykazuje jasné znaky protiústavnosti. Do už raz garantovaného práva na podporu je možné zasiahnuť len vtedy, ak bolo jednoznačne preukázané, že takýto zásah je jediným možným a vhodným spôsobom, ako dosiahnuť verejný záujem a zároveň bude dotknutým subjektom garantovaná primeraná kompenzácia. Jediný spôsob to, samozrejme, nie je, keďže už koncom minulého roka sme s ministerstvom a ÚRSO hovorili o dobrovoľnej schéme, ktorá by mohla štátu ušetriť až 80 miliónov eur ročne a známe stále nie sú ani kompenzácie pre výrobcov,“ upozorňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

  

Ministerstvo doteraz nevysvetlilo, prečo musí byť prolongácia povinná

Pôvodná schéma repoweringu, ktorú navrhovala SAPI, počítala s dobrovoľným predĺžením o  10 rokov a vytvorením motivačnej schémy, ktorá by prilákala maximum existujúcich výrobcov. Výrobcovia by získali čas aj priestor na modernizáciu svojich zariadení a významné predĺženie ich životnosti. Štát by zas ušetril až 80 miliónov ročne, ktoré by sa dali použiť na zníženie cien elektriny. Profitovala by klíma aj štát a zabezpečila by sa dlhodobá udržateľnosť OZE.

 

„Napriek premyslenému konceptu reštrukturalizácie súčasného systému podpory OZE sa ministerstvo hospodárstva rozhodlo ísť inou cestou a poslušnosť výrobcov si vynútiť. Zástupcovia rezortu sa snažia novelu prezentovať ako podporu OZE, ale ak to má byť naozaj podpora, prečo sa týka len fotovoltických elektrární a prečo je povinná?pýta sa riaditeľ SAPI.

  

Ohrozenie právnej istoty

„Keď investori stavali obnoviteľné zdroje, spoliehali sa na štátom garantovanú výšku a dĺžku podpory. Na základe týchto nastavených podmienok sa totiž rozhodovali, či sa do výstavby pustia alebo nie. Táto zmena sa však dotkne rovnako aj výrobcov, ktorí neskôr kúpili už existujúce zariadenie na výrobu elektriny s garantovanou podporou. Nikto z nich v tej dobe nemohol tušiť, že v právnom štáte príde o 10 rokov nová vláda, ktorá sa rozhodne, že garancie zrazu neplatia a zníži podporu len preto, lebo jej to práve vyhovuje. Výrobcovia sú teraz znepokojení a obávajú sa, že sa povinnou prolongáciou významne zhorší ich ekonomická situácia. Momentálne to totiž vyzerá tak, že budú nútení ostať v neprehľadnom systéme podpory ďalších 5 rokov za doteraz neznámych podmienok. A nezabúdajme pritom ani na problematický G-komponent, ktorý v súčasnosti tvorí takmer tretinu prevádzkových nákladov. SAPI preto apeluje na poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili povinnú prolongáciu podpory. Ak by táto legislatíva prešla, ohrozilo by to investície v celkovej výške min. 500 mil. EUR,“ vyzýva Ján Karaba. Asociácia v tejto súvislosti varuje pred masívnym súdnymi spormi a trvalým negatívnym dopadom na podnikateľské prostredie. Podľa Jána Karabu týmto krokom vyšleme veľmi zlý signál pre zahraničných investorov a výrazne narušíme právnu istotu v sektore energetiky.

    

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Slovensko podpísalo memorandum s japonským výrobcom fotovoltických panelov

Počas pracovnej cesty ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej prišlo i na tému fotovoltiky a jej rozvoja. Pani ministerka totiž podpísala memorandum o porozumení s japonským výrobcom solárnych panelov, spoločnosťou Sekisui Chemical.

14. 02. 2024VIAC

 

MH SR by malo prehodnotiť klimatické ciele v NECP

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), aby prehodnotilo klimatické ciele stanovené v Národnom energetickom a klimatickom pláne. Plánovaný podiel OZE na domácej spotrebe energie vo výške 23% je podľa asociácie málo ambiciózny, keďže Slovensko má ďaleko vyšší potenciál.

13. 02. 2024VIAC

 

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek