SAPI na Ministerstve hospodárstva SR

SAPI
13. 09. 2019V utorok, dňa 10. septembra sa zástupcovia SAPI (Veronika Galeková a Ján Karaba) zúčastnili formálneho zasadnutia na Ministerstve hospodárstva SR, týkajúce sa nového programového obdobia 2021 - 2027 na čerpanie eurofondov a s tým súvisiacu tému Národného energetického a klimatického plánu (NECP). Výsledok stretnutia nebol prekvapujúci, keďže to vyzerá, že ciele Slovenska v oblasti podielu spotreby elektriny vyrábanej o OZE ostanú bližšie k navrhovaným 18% a to aj napriek odporúčaniu Európskej komisie (zvýšiť na 24%)Rozumieme však tomu, že min potenciál v elektroenergetike je už veľmi malý. Napriek tomu, veľmi veľa peňazí z nasledujúceho obdobia bude venovaných práve témam ako sú energetická efektívnosť, či OZE ako také. Počkáme si však najskôr na finálnu podobu nášho NECP, ktorá by sa mala zhruba v októbri dostať do MPK.

Komentáre

Súvisiace

Slovensko podpísalo memorandum s japonským výrobcom fotovoltických panelov

Počas pracovnej cesty ministerky hospodárstva SR Denisy Sakovej prišlo i na tému fotovoltiky a jej rozvoja. Pani ministerka totiž podpísala memorandum o porozumení s japonským výrobcom solárnych panelov, spoločnosťou Sekisui Chemical.

14. 02. 2024VIAC

 

MH SR by malo prehodnotiť klimatické ciele v NECP

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzýva Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), aby prehodnotilo klimatické ciele stanovené v Národnom energetickom a klimatickom pláne. Plánovaný podiel OZE na domácej spotrebe energie vo výške 23% je podľa asociácie málo ambiciózny, keďže Slovensko má ďaleko vyšší potenciál.

13. 02. 2024VIAC

 

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek