SAPI na Ministerstve hospodárstva SR

SAPI
13. 09. 2019V utorok, dňa 10. septembra sa zástupcovia SAPI (Veronika Galeková a Ján Karaba) zúčastnili formálneho zasadnutia na Ministerstve hospodárstva SR, týkajúce sa nového programového obdobia 2021 - 2027 na čerpanie eurofondov a s tým súvisiacu tému Národného energetického a klimatického plánu (NECP). Výsledok stretnutia nebol prekvapujúci, keďže to vyzerá, že ciele Slovenska v oblasti podielu spotreby elektriny vyrábanej o OZE ostanú bližšie k navrhovaným 18% a to aj napriek odporúčaniu Európskej komisie (zvýšiť na 24%)Rozumieme však tomu, že min potenciál v elektroenergetike je už veľmi malý. Napriek tomu, veľmi veľa peňazí z nasledujúceho obdobia bude venovaných práve témam ako sú energetická efektívnosť, či OZE ako také. Počkáme si však najskôr na finálnu podobu nášho NECP, ktorá by sa mala zhruba v októbri dostať do MPK.

Komentáre

Súvisiace

Ministerstvo hospodárstva nestihlo ďalší termín

Celosvetový trend zachytený v predchádzajúcej správe je pozitívny, návrat do slovenských reálií nás však trošku schladí. Rezort hospodárstva totiž nestihol poslať Európskej komisii k 15. marcu správu o pokroku v plnení svojho národného energetického plánu.

05. 04. 2023VIAC

 

Česká republika ide príkladom v podpore OZE

Od zmeny vlády v roku 2020 si mnohí zástancovia zelenej energie sľubovali veľa. Nová vláda dokonca vo svojich cieľoch podporu OZE spomínala a Ministerstvo hospodárstva aj podniklo niektoré dôležité kroky. Žiaľ, stále máme ďaleko k masívnemu rozvoju zelených zdrojov.

15. 03. 2023VIAC

 

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek