SAPI na Ministerstve hospodárstva SR

SAPI
13. 09. 2019V utorok, dňa 10. septembra sa zástupcovia SAPI (Veronika Galeková a Ján Karaba) zúčastnili formálneho zasadnutia na Ministerstve hospodárstva SR, týkajúce sa nového programového obdobia 2021 - 2027 na čerpanie eurofondov a s tým súvisiacu tému Národného energetického a klimatického plánu (NECP). Výsledok stretnutia nebol prekvapujúci, keďže to vyzerá, že ciele Slovenska v oblasti podielu spotreby elektriny vyrábanej o OZE ostanú bližšie k navrhovaným 18% a to aj napriek odporúčaniu Európskej komisie (zvýšiť na 24%)Rozumieme však tomu, že min potenciál v elektroenergetike je už veľmi malý. Napriek tomu, veľmi veľa peňazí z nasledujúceho obdobia bude venovaných práve témam ako sú energetická efektívnosť, či OZE ako také. Počkáme si však najskôr na finálnu podobu nášho NECP, ktorá by sa mala zhruba v októbri dostať do MPK.

Komentáre

Súvisiace

SAPI: Povinné predĺženie podpory spôsobí v elektroenergetike ďalšie komplikácie

V piatok schválil parlament povinnú prolongáciu podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Výrobcovia budú schválenou novelou zákona o podpore OZE donútení pristúpiť na predĺženie podpory OZE o 5 rokov, pri alikvotnom znížení výšky podpory. Ide o ÚRSO-m avizovanú schému repoweringu, ktorý nakoniec repoweringom ani nebude.

06. 07. 2021VIAC

 

SAPI: Povinná prolongácia podpory OZE je protiústavná

Prebiehajúca schôdza Národnej rady SR (NR SR) otvorí aj tému repoweringu. Ministerstvo hospodárstva predkladá návrh zákona, ktorý výrobcom natiahne podporu v čase, pričom by sa výška podpory mala alikvotne znížiť.

18. 06. 2021VIAC

 

Pozvánka na online diskusiu MH SR na tému Návrh novely zákona č. 309/2009 Z. z. – prolongácia podpory pre OZE

MH SR si vás dovoľuje touto cestou pozvať na online diskusiu MH SR na tému Návrh novely zákona č. 309/2009 Z. z. – prolongácia podpory pre OZE.

09. 06. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek