SAPI hodnotila rok 2011SAPI hodnotila rok 2011

SAPI
07. 03. 2012Aj napriek prekážkam fotovoltické zariadenia na Slovensku rastú.
Bratislava, 23.2.2012 – Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) hodnotí napriek obavám z rôznych legislatívnych obmedzení rok 2011 ako úspešný. Do konca roku 2011 bolo podľa zdrojov ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) nainštalovaných 314 MW fotovoltických elektrární, v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 40 %. Zvýšil sa aj počet členov v SAPI z 20 na súčasných 40. Za stále najväčšiu prekážku pri rozvoji fotovoltického priemyslu na Slovensku považuje SAPI neustále sa meniacu legislatívu a narastajúcu administratívnu záťaž pre záujemcov o prevádzkovanie fotovoltických zariadení.
Viac tu: http://www.energia.sk/tlacova-sprava/solarna-energia/slovenski-fotovoltici-hodnotia-rok-2011-ako-uspesny/6165/

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek