Rozporové konanie k cenovému návrhu URSORozporové konanie k cenovému návrhu URSO

SAPI
31. 05. 2012V pondelok 4.6.2012 sa zástupcovia SAPI stretnú s ǓRSO vo veci rozporového konania k pripomienkam SAPI k vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011 Z.z.
O výsledkoch konania Vás budeme informovať.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek