Rozdieľ medzi G-komponentom a "Solárnou daňou"

SAPI
24. 10. 2013V minulých dňoch zazneli v médiach polooficiálne správy, že MF SR zrušilo úvahy o “Solarnej dani”. Následne sa ma niekoľko ľudí z oblasti fotovoltiky (ale aj mimo nej) pýtalo,  či sme teda zvíťazili v našom boji proti G-komponentu. Odpoveď je NIE - sú to dva odlišné nové poplatky v energetike.

G-komponent: ľudový názov pre platbu za rezerváciu výkonu výrobcu elektriny. Akéhokoľvek s výnimkou vodných elektrárni do 5 MW. Zaviedlo ho ÚRSO svojou vyhláškou 221/2013 Z.z. Je platný od 1. 1. 2014. Má dve podoby - §19 zdroj (výrobca) pripojený do prenosovej sústavy (SEPS a.s.) platí za prenesený tovar (elektrinu) 0,5 €/MWh; §26 zdroj (výrobca) pripojený do distribučnej siete (ZSE-D, SSE-D a VSD) platí za možnosť byť pripojený. Výpočet je komplikovaný, ale v konečnom dôsledku ide asi o 20 000€ za pripojený MW na rok. V cene tovaru (elektriny) sa to líši podľa zdroja a ide o rozmedzie od 2,2 €/MWh až po 20 €/MWh.

Solárna daň: Poplatok avizovaný v lete ministrom financií aj premierom. Malo ísť o nápravu chýb vraj spôsobených pri začiatkoch fotovoltiky na Slovensku. Vraj bola prištedrá. Odhliadnúc od faktu, že tú (vraj) chybu spôsobil p. Holjenčík (vtedajší a súčasný predseda ÚRSO) a vláda a parlament vedený Smerom (vtedy čiastočne, dnes úplne) a ten istý premiér, je tu viac podivností. Ale nikdy nebola viac táto daň konkretizovaná a ťažko proti nej riešiť právne kroky.

Na akcii, na ktorú sme vás aj pozývali: http://www.sapi.sk/news/pozvanka-na-diskusiu/ našťastie zástupca IFP (Inštitút finančnej politiky - poradný orgán na MF SR) oznámil, že im to proste nevychádza, tak ako si to pôvodne pán minister i premiér mysleli. A teda nebude zavedená. Prispelo k tomu množstvo akcií, informačná podpora a osveta od nás a tiež ďalších asociácií.

Záver: Solárnu daň pre tento rok štát zavrhol, ale G-komponent stále platí. Všetky doterajšie kroky, ktoré sme urobili naďalej platia a sme odhodlaní pokračovať až do prípadných súdov a ostatných nevyhnutných akcií.

V minulých dňoch zazneli v médiach polooficiálne správy, že MF SR zrušilo úvahy o “Solarnej dani”. Následne sa ma niekoľko ľudí z oblasti fotovoltiky (ale aj mimo nej) pýtalo,  či sme teda zvíťazili v našom boji proti G-komponentu. Odpoveď je NIE - sú to dva odlišné nové poplatky v energetike.

G-komponent: ľudový názov pre platbu za rezerváciu výkonu výrobcu elektriny. Akéhokoľvek s výnimkou vodných elektrárni do 5 MW. Zaviedlo ho ÚRSO svojou vyhláškou 221/2013 Z.z. Je platný od 1. 1. 2014. Má dve podoby - §19 zdroj (výrobca) pripojený do prenosovej sústavy (SEPS a.s.) platí za prenesený tovar (elektrinu) 0,5 €/MWh; §26 zdroj (výrobca) pripojený do distribučnej siete (ZSE-D, SSE-D a VSD) platí za možnosť byť pripojený. Výpočet je komplikovaný, ale v konečnom dôsledku ide asi o 20 000€ za pripojený MW na rok. V cene tovaru (elektriny) sa to líši podľa zdroja a ide o rozmedzie od 2,2 €/MWh až po 20 €/MWh.

Solárna daň: Poplatok avizovaný v lete ministrom financií aj premierom. Malo ísť o nápravu chýb vraj spôsobených pri začiatkoch fotovoltiky na Slovensku. Vraj bola prištedrá. Odhliadnúc od faktu, že tú (vraj) chybu spôsobil p. Holjenčík (vtedajší a súčasný predseda ÚRSO) a vláda a parlament vedený Smerom (vtedy čiastočne, dnes úplne) a ten istý premiér, je tu viac podivností. Ale nikdy nebola viac táto daň konkretizovaná a ťažko proti nej riešiť právne kroky.

Na akcii, na ktorú sme vás aj pozývali: http://www.sapi.sk/news/pozvanka-na-diskusiu/ našťastie zástupca IFP (Inštitút finančnej politiky - poradný orgán na MF SR) oznámil, že im to proste nevychádza, tak ako si to pôvodne pán minister i premiér mysleli. A teda nebude zavedená. Prispelo k tomu množstvo akcií, informačná podpora a osveta od nás a tiež ďalších asociácií.

Záver: Solárnu daň pre tento rok štát zavrhol, ale G-komponent stále platí. Všetky doterajšie kroky, ktoré sme urobili naďalej platia a sme odhodlaní pokračovať až do prípadných súdov a ostatných nevyhnutných akcií.

Viac tu: http://www.sapi.sk/news/rozdiel-medzi-g-komponentom-a-solarnou-danou/

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek