Rokovanie so štátnym tajomníkom MHSRRokovanie so štátnym tajomníkom MHSR

SAPI
10. 07. 2012Dňa 4.7. 2012 sa zástupcovia SAPI stretli na rokovaní so štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva pánom Petríkom a jeho kolegami. Témou priateľského rokovania bolo predstavenie združenia SAPI  a jeho činnosti a diskusia o aktuálnych problémoch fotovoltického priemyslu na Slovensku. (Dopad FV zariadení na elektrizačnú a prenosovú sústavu, nefér cenová regulácia a porušovanie vyhlášky samotným URSO, praktiky ZSE pri preraďovaní domácností s FVZ na strechách do podnikateľského tarifu a pod.) Pozitívnym výsledkom bolo, že MH SR akceptovalo našu odbornosť a potenciál prispieť k zlepšeniu legislatívnych podmienok, prisľúbilo ústretovosť pri riešení problémov ľudí, ktorí využívajú obnoviteľné zdroje energií.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek