Resumé z rozporového konania k cenovému návrhu URSOResumé z rozporového konania k cenovému návrhu URSO

SAPI
25. 06. 2012Dňa 4.6.2012 SAPI rokovala s URSO na rozporovom konaní ohľadom nových cenových výmerov.  Podávali sme dve zásadné pripomienky tu je aktuálne resumé:
1. posunúť účinnosť z 1.7.2012 na 1.1.2013: Rozpor trvá. (URSO dôvodil údajnou nepomerne menšou časovou náročnosťou realizácie projektov FVE a ich vyššou flexibilitou. SAPI vysvetlila a uviedla na pravú mieru tento chybný dohad. URSO prisľúbil vnútorný dialóg, avšak status quo je zatiaľ nemenný)
2. Výkupná cena: Rozpor trvá. URSO nevedel detailne vysvetliť postup výpočtu navrhovanej ceny (odvolával sa na ústav štatistických výpočtov v Martine) SAPI predložila mnoho argumentov a podporných dokumentov aj zo zahraničia a výpočtov podľa vyhlášky URSO. Predbežne nám oznámili, že cenu meniť nebudú. Teda rozpor trvá. No pripustili internú diskusiu na základe poskytnutých podkladov. Pri tejto téme sme navrhovali do budúcna rozdeliť cenové pásma na  <5; 5-30; 30-100 KWp výkonu FVz, čo URSO privítal.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek