Reakcia na listy SSE-D malým výrobcom elektriny

Ivana Kukanová
11. 08. 2017Viacerí malí výrobcovia a ich inštalatéri dostali od jedného z troch prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy (SSE-D) list, ktorý ich znepokojil. SSE-D požaduje „zabránenie neoprávneným dodávkam“. Projekt „Zelená domácnostiam“ beží už tretí rok, inštalovať malý zdroj pre domácnosť je možné viac ako tri roky. Za túto dobu si ľudia nainštalovali tisíce malých fotovoltík. Či už s podporou EU fondov, alebo čisto za vlastné financie. Tieto inštalácie boli umožnené novelizáciou energetického zákona a zákona o podpore OZE. Zákon o podpore OZE dovoľuje malým zdrojom (pokiaľ si ich majiteľ financuje sám) využiť právo na odber elektriny na krytie strát. Bohužiaľ, tým čo využili podporu z projektu „Zelená domácnostiam“, zákon toto právo odobral. Situácia si vyžaduje riešenie, preto by bolo na mieste situáciu skôr rozdiskutovať na odbornej úrovni a nájsť technické a legislatívne riešenia. Zvlášť, keď všetci zainteresovaní vedia, že sa chystá novela oboch energetických zákonov. V súčasnosti je dovolenkové obdobie, viacerí výrobcovia majú dovolenky a 30 dní na riešenie im akurát spôsobuje stres. A aj tu u nás v SAPI je dovolenkový režim a riaditeľka (so svojím tímom) sa do riešenia vrhne hneď po návrate. Preto zostaňte na „príjme“ a čoskoro vás budeme informovať.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek