Programové vyhlásenie vlády ponúka príležitosti v oblasti energetiky a klímy

SAPI
26. 05. 2020Vraciame sa ešte raz k programovému vyhláseniu vlády (PVV), keďže tento dokument bude po dobu najbližších rokov tvoriť dôležitý základ pre konkrétne opatrenia ministerstiev a vlády SR aj v oblasti OZE. Z detailnej analýzy spracovanej organizáciou SFPA pre Slovenskú klimatickú iniciatívu (SKI), ktorej členom je aj SAPI, vyplynuli tieto najdôležitejšie závery:

Napriek našim pochybnostiam ohľadne konkrétnych opatrení, ktoré majú napĺňať PVV, tieto zistené závery znejú celkom pozitívne.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek