Program Národného Fóra PV GRID 27.6.2013Program Národného Fóra PV GRID 27.6.2013

SAPI
24. 06. 2013Národné fórum PV GRID - PROGRAM PODUJATIA

 

8.30-9.00 Prezentácia účastníkov, ranná káva

9.00-9.15 Otvorenie fóra, privítanie účastníkov / Veronika Galeková (SAPI)

9.15-9.30 Predstavenie projektu PV GRID / Jorge Mayer (BSW Nemecko)

 

1. blok: Situácia vývoja fotovoltiky vo svete a na Slovensku

 

9.30-9.45            Pozícia fotovoltiky v celosvetovom meradle a jej význam v nadchádzajúcich rokoch / Marcel Šúri (GeoModel Solar s.r.o. Slovensko)

9.45-10.00 Prehľad o vývoji fotovoltiky na Slovensku / Pavel Šimon (SAPI)

10.00-10.20 Prezentácia výsledkov projektu PV GRID / Marek Harviš (SAPI)

10.20-10.35 Ako to vyzerá s budovaním fotovoltiky v praxi - pohľad developera / Ján Karaba (SolarEnergia s.r.o. Slovensko)

 

10.35-11.00  PRESTÁVKA

 

2. blok: Široká integrácia fotovoltiky do distribučnej sústavy

 

11.00-11.15 Výzvy pre integráciu FV do distribučnej sústavy v EU / Carlos Mateo                                                                                                       Domingo (Comillas Španielsko)

11.15-11.30 Elektrotechnické riešenia striedačov pre FV systémy / Martin Kretter (Fronius s.r.o, Slovensko)

11.30-11-50 Aktuálna situácia v Českej republike / Zuzana Musilová (CZEPHO Česká republika)

 

12:00 - 13:00 OBED

 

3. blok: Výzvy v regulácii pre ďaľší rozvoj fotovoltiky

 

13.00-13.20 Existujúce bariéry v regulácii naprieč Európou / Jorge Mayer (BSW Nemecko)

13.20-13.40 Novela zákona 309/2009 o podpore OZE - zjednodušenie pre pripájanie malých FV? / Miroslav Jarábek (MH SR, Riaditeľ odboru energetickej a surovinovej politiky)

13.40-14.00 Koncepcia rozvoja malých obnoviteľných zdrojov do 10 kW s pomocou eurofondov / Juraj Kubica (Úrad vlády SR/oddelenie podpredsedu vlády SR pre investície)

14.00-14.15 Možnosti zjednodušenia administratívnych procesov v distribučných spoločnostiach / Ing. Tomáš Hanus (Západoslovenská distribučná a.s. Slovensko)

14.15-15.00 Diskusia - Máme teda na dosah možnosti na zníženie existujúcich bariér pre rozvoj fotovoltiky? / Veronika Galeková (SAPI)

Prezentácie prednášajúcich vám sprístupníme na požiadanie.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek